Ειδική Αγωγή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδική Αγωγή / Special Education
ΚωδικόςΓΕ1203
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020604

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 80
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδική Αγωγή
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600205804
Τύπος Μαθήματος
Γενικών Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ο μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αρχές και έννοιες που αφορούν στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών σταδίων της ανθρώπινης ανάπτυξης και των ιδιαιτεροτήτων και διαταραχών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός προγραμμάτων ψυχαγωγικής και θεραπευτικής άσκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Η γνώση βασικών θεμάτων ειδικής αγωγής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών μίας τάξης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: • Να κατανοήσουν τα βασικά στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασιζόμενο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή και να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ρόλο του εκπαιδευτικού. • Να έχουν γνώση των εργαλείων εκτίμησης της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο ικανοτήτων του εκάστοτε μαθητή και να θέτουν τους στόχους του μαθήματος. • Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών με αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική αναπηρία και διαταραχές αυτιστικού φάσματος και να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες προσαρμογές στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. • Να μπορούν να αξιολογούν τη λειτουργική ικανότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα που προέρχονται από εγκεφαλική παράλυση, διαταραχές του νωτιαίου μυελού, του νευρικού και κινητικού συστήματος και να εφαρμόζουν ασκήσεις για τη βελτίωση της κινητικότητάς τους. • Να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα μιας επιληπτικής κρίσης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής ώρας και να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσουν προσφέροντας πρώτες βοήθειες. • Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των διαταραχών των αισθητηρίων στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες προσαρμογές σε ασκήσεις, εκπαιδευτικό περιβάλλον και μεθόδους διδασκαλίας με στόχο την αύξηση της συμμετοχής και την επιτυχή ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα της φυσικής αγωγής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην ειδική αγωγή, βασικές αρχές, αντιμετώπιση παιδιών με αναπηρίες, θεωρίες ψυχοκινητικής ανάπτυξης, αναπτυξιακές δοκιμασίες, κινητικά προβλήματα και προσαρμογές άσκησης για άτομα με αναπηρία
Λέξεις Κλειδιά
Ειδική Αγωγή, αναπηρία, προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, ψυχοκινητική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Εξετάσεις261
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ειδική αγωγή, αναπτυξιακές διαταραχές και χρόνιες μειονεξίες. Ν. Αγγελοπούλου -Σακαντάμη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη, 2004. Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση. William Lee Heward, Επιστημονική επιμέλεια: Αγγελική Δαβάζογλου, Κωνσταντίνος Κόκκινος, Εκδόσεις Τόπος, 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-10-2021