Σχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας / Design and Writing Master Dissertation
ΚωδικόςΥΜ-2
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014983

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 31
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός και συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600205949
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές σχεδιασμού μιας έρευνας, να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών μεθόδων, να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σπουδαιότητα της μεθόδου συλλογής δεδομένων ως ερευνητική διαδικασία στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας, να μάθουν τα εργαλεία και τεχνικές συλλογής εμπειρικών δεδομένων, να εξασκηθούν στις διαδικασίες επιλογής μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, να ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά, να εφαρμόσουν κριτήρια κριτικού σχολιασμού σε επιστημονικά κείμενα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι ορθής πρακτικής για τον σχεδιασμό μεταπτυχιακών διπλωματικών. Σ’ αυτό περιγράφονται και αναλύονται οι δύο κυριότεροι άξονες μιας τέτοιας ερευνητικής προσπάθειας στα πλαίσια παρακολούθησης τους παρόντος ΔΠΜΣ: ο ερευνητικός σχεδιασμός και η οργάνωση - μορφοποίηση της διπλωματικής. Ο πρώτος άξονας αφορά στη διασύνδεση του έργου παλαιοτέρων ερευνητών, σύγχρονων ευρημάτων και νέων υποθέσεων σε μία πρόταση για μελλοντική έρευνα. Παρέχονται γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητα για τον σχεδιασμό μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής. Για την επιτυχή διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας απαιτείται η κατάθεση ενός σχεδίου έρευνας (δηλ. μιας ερευνητικής πρότασης) η οποία μπορεί να περιγραφεί ως ένα επίσημο γραπτό σχέδιο το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια προτεινόμενη έρευνα με σκοπό την έγκριση διεξαγωγής. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην οργάνωση και μορφοποίηση μιας διπλωματικής από πλευράς δόμησης και περιεχομένου, συμβουλές για την ορθή διαμόρφωση του κειμένου, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παραπομπές σε διάφορες πηγές, προκειμένου να υποστηριχθεί η διπλωματική και στον τρόπο παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών με βάση το σύστημα ΑΡΑ. Οι δύο αυτοί άξονες παρουσιάζονται ταυτόχρονα μέσα από τη σύνταξη της ίδιας της ερευνητικής πρότασης η οποία μπορεί να αφορά στην έρευνα που επιθυμούν να εκπονήσουν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της διπλωματικής τους ή σε κάποιο άλλο θέμα.
Λέξεις Κλειδιά
ερευνητικός σχεδιασμός, οργάνωση διπλωματικής εργασίας, σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση πλατφόρμας elearning και ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Εκπόνηση μελέτης (project)8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120
Σύνολο198
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προβλέπεται μία κύρια εργασία έως 2000 λέξεις, η οποία είναι υποχρεωτική. Η κύρια εργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μια επιστημονικής έρευνας με την αιτιολογημένη επιλογή μίας μεθόδου και των απαραίτητων εργαλείων για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων και την αξιολόγηση της εγκυρότητας των παραγόμενων δεδομένων. Επίσης, θα γίνει συνοπτική περιγραφή του τρόπου ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν. Πρόκειται για μια άσκηση που αναπτύσσεται σε πέντε διακριτά στάδια (τα οποία δεν αξιολογούνται), με συνεχή ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτική και ομαδικό σχολιασμό μέσα στην τάξη. Η κύρια εργασία και η προφορική παρουσίασή της διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό. Η διαδικασία της αξιολόγησης των φοιτητών θα τους βοηθήσει σε πρακτικό επίπεδο να εξασκηθούν στο βασικό σκοπό του μαθήματος που είναι να μάθουν να εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για την παραγωγή εμπειρικών δεδομένων. Στο τελευταίο μάθημα, μετά τη συμπλήρωση ανωνύμως ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν (εάν το επιθυμούν) σε μια ανοικτή συζήτηση αν το μάθημα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και προσδοκίες τους και να κάνουν τυχόν προτάσεις βελτίωσης. Η αξιολόγηση έχει ως εξής: Τελική Εργασία: 80% - Παρουσίαση Εργασίας: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δαμασκηνίδης, Γ. & Χριστοδούλου, Α. (2014). Η Ερευνητική Πρόταση στη Μεταπτυχιακή και Διδακτορική Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bell, J. & Waters, S. (2014). Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Education and Social Science, 6th edition. London: Open University Press. Booth, W. C., Colomb, G. G. & Williams, J.M. (2003) (2nd ed.) The Craft of Research. Chicago & London: The University of Chicago Press. Christensen, L. B. (2007). Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα (μτφ. Α. Γιαννακοπούλου και Ν. Παπασταύρου). Αθήνα: Παπαζήση. Cobin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded research (3rd edition). Thousand Oaks, CA: Sage. Cohen, L., Manion, L. & Morisson, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας. Κυρανάκης, Σ., Μαυράκη, Μ. και Μητσοπούλου, Χ. (μτφ). Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Δαμασκηνίδης, Γ. (2016). Η ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης στoν επιστημονικό σχεδιασμό διδακτορικών διατριβών: Ένας οδηγός για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ.66, 172-197. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of qualitative research ( 4th ed.). Los Angeles: Sage Publications. Δημητρόπουλος, Ε. (2004). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας: Προς ένα Σύστημα Δυναμικό Μοντέλο Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: Ελλήν. Erlandson, D., Harris, E., Skipper, B. & Allen, S. (1993). Doing Naturalistic Inquiry: A Guide to Methods, Newbury Park: Sage Publications. Gillham, B. (2000). Case Study Research Methods. London, New York: Continuum. Hammersley, M. (2007) (ed). Educational Research and Evidence-based Practice. London: Sage. Holliday, A. R. (2007). Doing and Writing Qualitative Research, 2nd Edition. London: Sage Publications Javeau, C. (1996). Η Έρευνα με Ερωτηματολόγιο: Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή. (Κ. Τζαννόνε - Τζωρτζή, Eπιμ. έκδ. και μετάφρασης). Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδάνος. Kelly, A., & Lesh, R. (Eds.) (2000). The Handbook of Research Design in Mathematics and Science Education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Mason, J. (2003). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Κυριαζή, Ν. (επιστημονική επιμέλεια). Δημητριάδου, Ε. (μτφ.). Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράμματα. Παπαναστασίου, Κ., Παπαναστασίου,Ε. Κ. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία: Αυτοέκδοση. Παππάς, Θ. (2002). Η Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Αθήνα: Καρδαμίτσα. Robson, C. (1993). Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers. Oxford: Blackwell. Σιάρδος, Γ.Κ. (2005). Μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Tσοπάνογλου, Α. (2010). Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας και Εφαρμογές της στην Αξιολόγηση της Γλωσσικής Κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2020