ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / AGRICULTURAL POLICY OF INTERNATIONAL INSTILUTIONS
Κωδικός316Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001315

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600210698
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. καταλαβαίνουν την ορολογία σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 3. ενημερωθούν για τις παγκόσμιες συμφωνίες σχετικά με τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μεταξύ διαφορετικών χωρών 4. θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που δίνει η ΚΑΠ στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και την σημασία ύπαρξης της ΚΑΠ 5. θα ενημερωθούν για την ύπαρξη των διεθνών οργανισμών που εφαρμόζουν την αγροτική πολιτική
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ίδρυση, σκοποί, όργανα και θεσμοί της Ε.Ε για τη Γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Παρουσίαση Διεθνών Οργανισμών με έμφαση στη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), στον Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO). Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Φορείς, σκοποί και αρχές. Εξέλιξη και αναθεωρήσεις. Διαρθρωτική πολιτική. Κοινή Οργάνωση Αγορών. Περιφερειακή πολιτική. Πολιτική εξωτερικού εμπορίου. Χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Η Αγροτική πολιτική του FAO, ΟΟΣΑ και του ΠΟΕ. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινή Αγροτική Πολιτική, Οργανισμοί και θεσμικά όργανα της Ε.Ε., Εμπορική πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις42
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Φροντιστήριο13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών32
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
75% Γραπτές εξετάσεις 25% Ομαδική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαγεωργίου, Κ., Δαμιανός, Δ. και Π. Σπαθής (2005): Αγροτική Πολιτική (κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ 22608).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Σέμος, Α. (2011): Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εκδόσεις Ζήτη. 2. Παπαδοπούλου, Ε. (2011): Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: από τη γένεση στην κρίση, θεωρία, ιστορικό, θεσμοί, πολιτικές. Εκδόσεις Γράφημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2020