ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / FOOD INDUSTRY ORGANIZATION
Κωδικός338Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001345

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600210711
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. καταναοούν τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση της παραγωγής σε μια επιχείρηση. 2. εντοπιζουν τα σημαντικά στοιχεία της παραγωγής τροφίμων από πρωτογενή αγροτικά προϊόντ. 3. μπορούν να συντάσσουν προγράμματα αναδιάρθρωση τη παραγωγής για την οικονομική βελτίωση της αυτής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η σημασία των επιχειρήσεων στην παραγωγής τροφίμων. 2. Βασικές οικονομικές έννοιες και έννοιες επιχειρήσεων. 3. Θεμελιώδεις οικονομικές αρχές παραγωγής. 4.Μέθοδοι παραγωγής και προγραμματισμός παραγωγής τροφίμων, Βελτίωση των με- θόδων παραγωγής και εξοικονόμηση συντελεστών παραγωγής. 5. Διάκριση και κατά- ταξη των βιομηχανιών τροφίμων. 6. Οι δυνάμεις της αγοράς (προσφορά – Ζήτηση) στην οργάνωση της παραγωγής τροφίμων. 7. Δομή της αγοράς, και οικονομική οργά- νωση των μονάδων παραγωγής τροφίμων. 8. Κάθετη Οργάνωση στην Παραγωγή και Οικονομίες Κλίμακας. 9. Στρατηγικές παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, 10. Επιλο- γές εγκατάστασης και δαπάνες λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων. 11. Προγραμματι- σμός και οικονομικός έλεγχος της παραγωγής. 12. Οικονομική και διοικητική οργάνω- ση μιας επιχείρησης. 13. Σχεδιασμός για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής τροφίμων.
Λέξεις Κλειδιά
Παραγωγή τροφίμων, οργάνωση βιομηχανιών και επιχειρήσεων οικονομική παραγωγή τροφίμων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, Προβολή σημαντικών σημείων κάθε διάλεξης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Φροντιστήριο27
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Οικονομική-Οργάνωση- Παραγωγη Τροφίμων Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2010 Κωδικός Ευδοξου 11111
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλίο [77109690]: Οργανωσιακή συμπεριφορά- Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εκδ. Κριτική, 2018, Robbins Stephen P., Judge Timothy A. Βιβλίο [50656013]: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδ. Τζιόλα, 2017, Bateman Shell
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021