ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / COGNITIVE PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013493

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 352
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600212874
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Άλλα ΤμήματαΠαναγιώτα Μεταλλίδου
2. ΨυχολογίαςΠαναγιώτα Μεταλλίδου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. θα έχουν αποκτήσει τη βασική θεωρητική γνώση για τη δομή και τη λειτουργία του γνωστικού συστήματος. 2. Θα γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν την αναπαράσταση της γνώσης καθώς και τα είδη αναπαράστασης της γνώσης. 3. θα γνωρίζουν τους τρόπους εφαρμογής της «αναπαράστασης της γνώσης» στην καθημερινή ζωή. 4. θα γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν τις μεθόδους της γνωστικής ψυχολογίας στην έρευνα των γνωστικών φαινομένων. 5. Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης, τα μαθησιακά αποτελέσματα (3) και (4) αναμένεται να επιτευχθούν και βάσει της ολοκλήρωσης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει έννοιες της γνωστικής ψυχολογίας και ειδικότερα θέματα που αφορούν το αντικείμενο και μεθόδους μελέτης της γνωστικής επιστήμης, τον ορισμό της γνώσης και τα είδη αναπαράστασης της γνώσης (σημασιολογική, εικονική-χωρική, χρονική, διαδικαστική). Το μάθημα καλύπτει επίσης θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική του γνωστικού συστήματος και τη διάκριση γνωστικού -μεταγνωστικού επιπέδου. Το μάθημα προϋποθέτει εβδομαδιαία διεξαγωγή ασκήσεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε νέες ή καθημερινές καταστάσεις καθώς και στην ορθή χρήση των μεθόδων της γνωστικής ψυχολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Γιγνώσκειν, αναπαράσταση της γνώσης, αρχιτεκτονική του γνωστικού συστήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε ασκήσεις που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσιάζονται σε power point(40%) και σε γραπτή εξέταση τελική (60%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της γνώσης στο θυμικό και στη δράση. Αθήνα: Πεδίο. Schacter, D.L. et al. (2012, μτφρ). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 33036774) Eysenck, M. (2010, μτφρ). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12220) Αtknison, R.L. et al. (2004). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ : 29960) Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α.(2011). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Sternberg, R. & Sternberg, K. (2020). Cognitive Psychology. U.S.A.: CENGAGE LEARNING. Johnson, M. H., & de Haan, M. (2011). Developmental Cognitive Neuroscience (3rd ed.). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2020