ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / SCHOOL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-452
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013507

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 248
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600212880
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος 'Εκπαιδυετική Ψυχολογία' διευκολύνει την κατανόηση του μαθήαμτος, αλλά σεν αποτελεί προαπαιτούμενο μάθημα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται (α) να γνωρίζουν το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας και τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σημερινό σχολείο, (β) να έχουν κατανοήσει σε βάθος τα ζητήματα των μαθησιακών δυσκολιών ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχετικό πεδίο, (γ) να είναι σε θέση να οργανώνουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στη σχολική κοινότητα προάγοντας την ψυχική υγεία, τη μάθηση και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων και (δ) να συμβάλουν στην προαγωγή θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη και το σχολείο μέσα από τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία, εννοιολογικός προσδιορισμός, διάκριση Σχολικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας του σχολικού ψυχολόγου. Μαθητές/ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθησιακές δυσκολίες: εννοιολογικός προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία. Γνωστικά, μεταγνωστικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Θέματα αξιολόγησης, παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολικό πλαίσιο. Προαγωγή θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη και το σχολείο. Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα: Το παράδειγμα της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο ως πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας, της ευημερίας και της μάθησης παιδιών και εφήβων (π.χ., δεξιότητες επικοινωνίας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων, αγχογόνες καταστάσεις, πολυπολιτισμικότητα).
Λέξεις Κλειδιά
σχολική ψυχολογία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες, πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα, διαχείριση κρίσεων, ψυχική ανθεκτικότητα..
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Εξ αποστάσεως διδασκαλία (μέσω zoom, λόγω πανδημίας) - Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας elearning (moodle) για την ανάρτηση του υλικού του μαθήματος - Το μάθημα διατίθεται και ως Ανοιχτό Ακαδημαϊκό Μάθημα - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω elearning, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Εξετάσεις522
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου μέσω elearning (όντας ταυτόχρονα στην πλατφόρμα zoom). Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται στο Διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην υπηρεσία elearning (moodle) και περιγράφεται στους/στις φοιτητές/ριες κατά το πρώτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Χατζηχρήστου, Χ.(2011) Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω 2. Χατζηχρήστου, Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανδρέου, Ε. (2011). Χορεύοντας με τους λύκους: διαδικασίες και μηχανισμοί θυματοποίησης εντός και εκτός του σχολείου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Andreou, E., Didaskalou, E., &Vlachou, A. (2007). Evaluating the effectiveness of a curriculum‐based anti‐bullying intervention program in Greek primary schools. Educational Psychology, 27 (5), 693-711. Andreou, E., &Metallidou, P. (2004). The relationship of academic and social cognition to behavior in bullying situations among Greek primary school children. Educational Psychology, 24 (1), 27-41. Αρτινοπούλου, Β., Μπαμπάλης, Θ., & Νικολόπουλος, Β. Ι. (2016). Πανελλήνια έρευνα για την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ανακτήθηκε από https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/08_03_16_ereyna_bulling.doc Athanasiades, C., &Deliyanni‐Kouimtzis, V. (2010). The experience of bullying among secondary school students. Psychology in the Schools, 47 (4), 328-341. Burns, Ε. C. (2020). Factors that support high school completion: A longitudinal examination of quality teacher-student relationships and intentions to graduate. Journal of Adolescence, 84, 180-189. Γαλανάκη, Ε. (2015). Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Εργαστήριο Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ. Γαλανάκη, Ε. (2015). Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: Οδηγίες για Γονείςς. Αθήνα: Εργαστήριο Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ. Γωνίδα, Ε. (2003). Μεταγνωστικές διεργασίες και δυσκολίες μάθησης: Η ανάγκη για μια διευρυμένη προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος 5, 351-368. Γωνίδα, Ε. (2006). Αντιλήψεις για τον εαυτό μαθητών/ριών με δυσκολίες μάθησης. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Έκδ.), Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σελ. 167-200). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Cassidy, S. (2015). Resilience-building in students: The role of academic self-efficacy. Frontiers in Psychology, 6, 1-14. Doll, B., Zucker, S., & Brehm, K. (2004/2009 μετ.). Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: Πώς να δημιουργήσουμε ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός (Μετ.: Ε. Θεοχαράκη, Επιστ. Επιμ.: Χ. Χατζηχρήστου) Ζώνιου-Σιδέρη, Α., & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (Επιμ.), Εγχειρίδιο σπουδών στην αναπηρία: Σύγχρονες πολυεπιστημονικές θεωρήσεις. Πεδίο. Henderson, N., & Milstein, M. M. (2003/2008, μετ.). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: Πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός (Μετ.: Β. Βασσάρα, Επιστ. Επιμ.: Χ. Χατζηχρήστου) Κοκκέβη, Ά., Σταύρου, Μ., Καναβού, Ε., &Φωτίου, Α. (2015). Οι έφηβοι στο σχολικό περιβάλλον. Σειρά θεματικών τευχών: Έφηβοι, Συμπεριφορές & Υγεία. Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Kokkinos, C. M., Antoniadou, N., Dalara, E., Koufogazou, A., & Papatziki, A. (2013). Cyber-bullying, personality traits and coping strategies in pre-adolescent students. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 3, 55-69. Kokkinos, C. M., & Voulgaridou, I. (2017). Relational and cyber aggression among adolescents: Personality and emotion regulation as moderators. Computers in Human Behavior, 68, 528-537. Κουρκούτας, Η., Μακρή-Μπότσαρη, Ε., Hart, A., Kassis, W., & Σταύρου, Π. (2019). Συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο: Δεδομένα από ένα π΄ρογραμμα παρέμβασης. Ψυχολογία, 24 (1), 9-31. Κουφάκη, Ε., & Ανδρέου, (2021). Bullying/Victimization, school bonding and addictive substances try during adolescence. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society, 26 (1), 211-223. Kratochwill, T. R. (2012). Comments on “Distinguishing science from pseudoscience in school psychology:” Evidence-based interventions for grandiose bragging. Journal of School Psychology, 50, 37-42. Lilienfeld, S. O., Ammirati, R., & David, M. (2012). Distinguishing science from pseudoscience in school psychology: Science and scientific thinking as safeguards against human error. Journal of School Psychology, 50, 7-36. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2019). Η συμβολή των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ανάπτυξη μαθησιακών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στο σχολείο. Ψυχολογία, 24 (1). Mansfield, C. F. (2021). Cultivating Teacher Resilience. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5963-1_7 Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2005). Δυσκολίες μάθησης: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαρκοδημητράκη, , & Κυπριωτάκη, (2021). Life experiences of a mother with a child with Down syndrome: a case study. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society, 26 (1), 264-277. McCormick, M. P., O'Connor, E. E., Cappella, E., & McClowry, S. G. (2013). Teacher–child relationships and academic achievement: A multilevel propensity score model approach. Journal of School Psychology, 51, 611-624. Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Papathanasiou N., & Mastrotheodoros, S. (2020). Immigrant and refugee adolescents’ resilient adaptation: Who does well and why? Psychology, 25 (1), 20-34. Μπρούζος, Α., Βασιλόπουλος, Σ., Σουρτζίνου, Α., & Μπαούρδα, Β. (2019). Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για την ενίσχυση της διάθεσης για συγχώρεση σε παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. Ψυχολογία, 24 (1), 32-50. Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί. Αθήνα: Πεδίο. (αναθεωρημένη έκδοση) Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο. Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ., & Μπίμπου, Α. (2006) (Επιμ. Έκδ.). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες- Δυσλεξία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πόρποδας, Κ. (2003). Διαγνωστική Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο. Εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ “Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες”. Πάτρα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Stasinou, V., Hatzichristou, C., Lampropoulou, A., & Lianos, P. (2020). Adolescents’ perceptions of covitality and academic performance: The moderating role of school climate. Psychology, 25 (1), 55-71. Τάνταρος, Σ. (2011) (Επιμ. Έκδ.). Δυσκολίες μάθησης. Αθήνα: Πεδίο. Τζουριάδου, Μ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες: Θέματα ερμηνείας και αντιμετώπισης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς Τζουριάδου, Μ., & Αναγνωστοπούλου, Ε. (2011). Παιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά με δυσκολίες μάθησης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Φιλιππάτου, Α., & Δημητροπούλου, Π. (2019). Ψυχοπαιδιαγωγικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο: θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα. Ψυχολογία, 24 (1), 113-122. Χατζηχρήστου, Χ. Γ. (2011) (Επιμ.Έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό Υλικό Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Αθήνα: Τυπωθήτω. Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ.& Λαμπροπούλου, Α. (2009). Προαγωγή της ψυχικής ευεξίας στη σχολική κοινότητα: Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος σε επίπεδο συστήματος. Ψυχολογία, Ειδικό Tεύχος: Σύγχρονα θέματα Σχολικής Ψυχολογίας, 16 (3), 381-401. Χατζηχρήστου, Χ. Γ., Κατή, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Δημητροπούλου, Π., Λαμπροπούλου, Α, & Μπακοπούλου, Α. (2011). Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Χατζηχρήστου, Χ. Γ. & συνεργάτες (2018) (Επιμ.΄Έκδοσης). Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων μετά από φυσικές καταστροφές. Χρήσιμες επισημάνσεις για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιιδών και εφήβων μετά από πυρκαγιά. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. (Προσαρμογή από: National Association of School Psychologists. (2017). Helping children after a wildfire: Tips for parents and teachers [handout]. Bethesda, MD: Author.) Χατζηχρήστου, Χ. Γ. & συνεργάτες (2020). Υλικό για κρίση πανδημίας. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ.& Λαμπροπούλου, Α. (2009). Προαγωγή της ψυχικής ευεξίας στη σχολική κοινότητα: Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος σε επίπεδο συστήματος. Ψυχολογία, Ειδικό Tεύχος: Σύγχρονα θέματα Σχολικής Ψυχολογίας, 16(3), 381-401. Zee, M., Koomen, H. M. Y., & Van der Veen, I. (2013). Student–teacher relationship quality and academic adjustment in upper elementary school: The role of student personality. Journal of School Psychology, 51, 517-533. Χατζηχρήστου, Χ. Λαμπροπούλου, Α., & Λυκιτσάκου, Κ. (2004). Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία, 11(1), 1-19. Χατζηχρήστου, Χ., & Μπεζεβέγκης, Η. (2012) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο. National Association of School Psychologists: https://www.nasponline.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2021