INTELLECTUAL DISABILITIES: PSYCHOLOGICAL APPROACH

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςINTELLECTUAL DISABILITIES: PSYCHOLOGICAL APPROACH / INTELLECTUAL DISABILITIES: PSYCHOLOGICAL APPROACH
ΚωδικόςΨΥ-631
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020295

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςINTELLECTUAL DISABILITIES: PSYCHOLOGICAL APPROACH
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600212888
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Το μάθημα προσφέρεται στα Αγγλικά
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: θα αποκτήσουν βασική γνώση για τις θεωρητικές προσεγγίσεις της νοητικής αναπηρίας θα γνωρίζουν την ορολογία και τους ορισμούς της νοητικής αναπηρίας θα διακρίνουν τα γνωστικά, μαθησιακά, και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία θα γνωρίζουν τα κριτήρια και τα μέσα της αξιολόγησης της νοητικής αναπηρίας γνωρίζουν τα νευροψυχολογικά προφίλ γεντικών συνδρόμων όπως το σύνδρομο Down, Williams, Prader-Willi κ.α. θα εξοικειωθούν με προγράμματα παρέμβασης και τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στη σπουδή της νοητικής αναπηρίας 2. Ορισμός, Ταξινόμηση, Επιδημιολογία, Αιτιολογία 3. Η Αναπτυξιακή Προσέγγιση της Νοητικής Αναπηρίας 4. Κίνητρα και παράγοντες προσωπικότητας σε σχέση με την επίδοση των ατόμων με νοητική αναπηρίας 5. Nοητική Αναπηρία: Αιτιολογία– Γνωστικά Προφίλ, Στρατηγικές Προκλήσεις στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 6. Γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με την νοητική αναπηρία: Μία ανασκόπηση (Down σύνδρομο, Williams, Prader-Willi, κ.α.). 7. Aυτοκαθορισμός, το δικαίωμα της επιλογής και άτομα με νοητική αναπηρία 8. Κοινωνικές Δεξιότητες και Φιλία σε άτομα με νοητική αναπηρία-Προγράμματα Παρέμβασης 9. Eργασία και Νοητική Αναπηρία- Μεταδευτεροβαθμια Μετάβαση για άτομα με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down 10.Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης στα άτομα με νοητική αναπηρία 11. Προγράμματα παρέμβασης και νοητική αναπηρία-Ψυχολογική Προοπτική 12. Θέματα Οικογένειας και Νοητική Αναπηρία 13. Συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
νοητική αναπηρία, γνωστικά προφίλ, θέματα εργασίας, γενετικά σύνδρομα, κοινωνικές δεξιότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
International review of research in developmental disabilities. Volume 50 [electronic resource] Fifty years of research in intellectual and developmental disabilities Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77645655 Edited by Robert M. Hodapp, Deborah J. Fidler Volume 50, Pages 1-332 (2016) Νευροψυχολογία των Γενετικών Συνδρομών (2021) Επιμελητής: Χρυσή-Αμαρυλλίς Μαλεγιαννάκη Επιμελητής: Μαίρη-Ελένη Κοσμίδου Εκδόσεις: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alevriadou, Α., & Lang, L. (2011). Active citizenship & contexts of special education: A critical perspective. London: Cice. Alevriadou, A., & Tsakiridou, E. (2010). The use of strategies in embedded figures tasks by boys with and without organic mild mental retardation: A review and some experimental data. In M. Barnes (Editor), Genes, brain and development: The neurocognition of genetic disorders. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Agran, M., Hughes, C., Thoma, C. A., & Scott, L. A. (2016). Employment social skills: What skills are really valued? Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 39, 111-120. Burack, J. A., Russo, N., Flores, H., Iarocci, G., & Zigler, E. (2011). The more we know, the less we know, but that's OK: Developmental implications for theory, methodology, and interpretation. In J. A. Burack, R. M. Hodapp, G. Iarocci & E. Zigler (Eds.), Handbook of intellectual disabilities and development (pp. 3-12). New York: Oxford University Press. Carter, E. W. (2017). The promise and practice of peer support arrangements for students with intellectual and developmental disabilities. International Review of Research in Developmental Disabilities, 52, 141-174. Friedman, C., & Rizzolo, M. C. (2018). Friendship, quality of life, and people with intellectual and developmental disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 30, 39-54. Hodapp, R., Burack, J.& Zigler, E. (Eds.) (1990). Issues in the developmental approach to mental retardation. Cambridge, Mass: MIT Press. Hodapp, R., DesJardin, J., & Ricci, L. (2003). Genetic syndromes of mental retardation: Should they matter for the early interventionist? Infants and Young Children, 16, 152–160. Iarocci, G., Yager, J., Rombough, A., & McLaughlin, J. (2008). The development in social competence among persons with Down syndrome: From survival to social inclusion. In L.M. Glidden (Ed.), International Review of Research in Mental Retardation (Vol. 35, pp. 87–110). Toronto, CA: Elsevier Inc. Mavropalias, T., Alevriadou, A. & Rachanioti, E. (2019). Parental perspectives on inclusive education for children with intellectual disabilities in Greece. International Journal of Developmental Disabilities. doi.org/10.1080/20473869.2019.1675429 Ryan, S. M., Nauheimer, J. M., George, C. L., & Dague, E. B. (2017). “The most defining experience”: Undergraduate university students’ experiences mentoring students with intellectual and developmental disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability, 30(3), 283-298. Thirion-Marissiaux, A., & Nader-Grosbois, N. (2008). Theory of mind ‘‘beliefs’’, developmental characteristics and social understanding in children and adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29, 547–566. Giaouri, S., Alevriadou, A., & Tsakiridou, E. (2010). Theory of mind abilities in children with Down syndrome and non-specific intellectual disabilities: An empirical study with some educational implications. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3883–3887. Ypsilanti, A., Grouios, G., Alevriadou, A., & Tsapkini, K. (2005). Expressive and receptive vocabulary in children with Williams and Down syndromes. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 353-364.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-08-2021