ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / COUNSELLING IN THE SCHOOL COMMUNITY
ΚωδικόςΨΥ-657
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013533

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 114
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600212889
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Φιλοσοφίας και ΠαιδαγωγικήςΧριστίνα Αθανασιάδου
2. ΨυχολογίαςΧριστίνα Αθανασιάδου
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα: (α) θα γνωρίζουν τα σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μαθητές/τριες στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, (β) θα έχουν εξασκηθεί σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων αλλά και ομαδικών προληπτικών δράσεων στο σχολείο, και γ) θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τεχνικές απαραίτητες για την αποτελεσματική συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στις εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης και στο ρόλο του επαγγελματία ψυχικής υγείας στο σχολείο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές (και οι ιδιαιτερότητες) της σχολικής συμβουλευτικής, τα κυριότερα μοντέλα συμβουλευτικών παρεμβάσεων (και διαχείρισης κρίσεων) στη σχολική κοινότητα και τα ζητήματα δεοντολογίας που διέπουν τη συμβουλευτική ανηλίκων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν (α) βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής, (β) ποικίλες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης σε θέματα όπως, η επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων, ο σχολικός -παραδοσιακός και ηλεκτρονικός- εκφοβισμός και ο θάνατος στην οικογένεια (πένθος), και (γ) πρακτικές συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς. Στόχος είναι να αποκτήσουν φοιτητές/τριες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους/τις βοηθήσουν να χειρίζονται αποτελεσματικά στο μέλλον, ως σχολικοί ψυχολόγοι, τις συναισθηματικές και άλλες προσωπικές δυσκολίες μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον.
Λέξεις Κλειδιά
σχολική συμβουλευτική, επαγγελματίας ψυχικής υγείας στο σχολείο, δεοντολογία, συμβουλευτική παιδιών και εφήβων, συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • επιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Xρησιμοποιούνται συστηματικά διάφορες μέθοδοι της νέας τεχνολογίας για την παράδοση και την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ήτριες. Ειδικότερα, γίνεται χρήση των ακόλουθων μεθόδων/διαδικασιών: zoom meetings, emails, videos, e-learning, etc.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Εργαστηριακή Άσκηση522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Εξετάσεις261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση (κουίζ, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). Προαιρετική (ατομική) βιβλιογραφική εργασία, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα (συγκεκριμένες προδιαγραφές, έως 20% της τελικής βαθμολογίας). Παράδοση εργασίας: 7-04-2023.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2014). Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg. Αθανασιάδου, Χ. (2020). Συμβουλευτική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8, 289-308.
 Amundson, N. E., Harris-Bowlsbey J., & Niles, S. G. (2008). Βασικές αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής. Διαδικασίες και τεχνικές. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Geldard, K., Geldard, D., & Yin Foo, R. (2017). Η συμβουλευτική ψυχολογία στους εφήβους. Η προληπτική προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο. Henderson, N., & Milstein, M. M. (2008). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Hornby, G., Hall, C., & Hall, E. (Eds.) (2003). Counselling pupils in schools. Skills and strategies for teachers. London: Routledge Falmer. Κουρκούτας, Η. (2011). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Lines, D. (2006). Brief counselling in schools. Working with young people from 11 to 18 (2nd ed.). London: Sage. Λουμάκου, Μ., & Μπρουσκέλη, Β. (2010). Παιδί και γεγονότα ζωής, Αρρώστια, νοσηλεία, διαζύγιο, θάνατος. Αθήνα: Gutenberg. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (Επ. Εκδ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Μπρούζος, Α. (2009). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής. Μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2012). Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2023