ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / Structural Analysis I
ΚωδικόςΤΕ0600
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000160

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 613
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600218453
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ0600
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
  • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αν και τυπικά δεν απαιτείται, απαραίτητη κρίνεται η προηγούμενη παρακολούθηση των εξής μαθημάτων: ΤΕ4400 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι ΤΕ4500 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση γνώσεων Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί: • Στην κατανόηση της φύσης και σύνθεσης των γραμμικών φορέων που αντιπροσωπεύουν κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού. • Στην κατανόηση της φύσης και του τρόπου επιβολής των μόνιμων και κινητών φορτίων. • Στην κατανόηση της φύσης και του τρόπου σύνθεσης και στήριξης των ισοστατικών φορέων. • Στην κατανόηση της φύσης και του υπολογισμού της εσωτερικής έντασης (φορτία διατομής) και της απεικόνισης μέσω των κατάλληλων διαγραμμάτων. • Στην κατανόηση της φύσης και του υπολογισμού των γραμμών επιρροής για την απεικόνιση της εσωτερικής έντασης των ισοστατικών φορέων για κινητά φορτία. • Στην καταννόηση των μετακινήσεων και της ελαστικής γραμμής των γραμμικών ισοστατικών φορέων. Απόκτηση ικανοτήτων Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τις ικανότητες: • να κατανοεί την στατική λειτουργία των ισοστατικών φορέων και ιδιαίτερα αυτών με σχετικά απλή μορφή. • να κατανοεί την σημασία των στηρίξεων και της λειτουργίας τους για την μεταφορά των φορτίων στο υπόβαθρο. • να αναλύει με την πλέον δόκιμη κατά περίπτωση μέθοδο απλούς και σύνθετους ισοστατικούς φορείς και να υπολογίζει την έντασή τους και τις μετακινήσεις που αναπτύσσονται. • να ελέγχει την ορθότητα των υπολογισμών. • να μορφοποιεί κατάλληλα με κοινούς γραμμικούς φορείς πρακτικές εφαρμογές. Απόκτηση δεξιοτήτων Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις εξής δεξιότητες: • να μπορεί να υπολογίζει ή να ελέγχει με δόκιμο και κατανοητό τρόπο τα διαγράμματα της έντασης, των μετακινήσεων και της ελαστικής γραμμής των γραμμικών ισοστατικών φορέων. • να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει με δόκιμο και κατανοητό τρόπο τα διαγράμματα έντασης των γραμμικών ισοστατικών φορέων. • να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει με δόκιμο και κατανοητό τρόπο τα διαγράμματα των γραμμών επιρροής μεγεθών έντασης των γραμμικών ισοστατικών φορέων. • να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει με δόκιμο και κατανοητό τρόπο τα διαγράμματα των μετακινήσεων και της ελαστικής γραμμής των γραμμικών ισοστατικών φορέων.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Aπλοί ισοστατικοί φορείς. - Υπολογισμός αντιδράσεων στήριξης και φορτίων διατομής με τη μέθοδο των διαχωριστικών τομών και τις συνθήκες ισορροπίας. - Πρόσημα και ίνα αναφοράς. - Η μέθοδος των διαχωριστικών τομών. - Διαφορικές εξισώσεις κάμψης και ιδιότητες των διαγραμμάτων Μ, Q, Ν. - Ομόλογη δοκός. - Αξιοποίηση της συμμετρίας. - Έλεγχοι αποτελεσμάτων. - Η έννοια του δίσκου, Η στήριξη του δίσκου. - Ο έλεγχος στερεότητας σύνθετων φορέων. - Ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς, Προσδιορισμός βαθμού υπερστατικότητας. - Δοκοί Gerber, Υπολογισμός Μ, Q, N. - Τριαρθρωτά πλαίσια με και χωρίς ελκυστήρα, Παραβολικά τριαρθρωτά τόξα, Υπολογισμός Μ, Q, N. - Ενισχυμένες δοκοί, Υπολογισμός Μ, Q, N. - Ισοστατικά δικτυώματα, Τομές Ritter. - Τα μεγέθη παραμόρφωσης γραμμικών φορέων. - Οι νόμοι υλικής συμπεριφοράς γραμμικών δομικών στοιχείων. - Υπολογισμός μετακινήσεων λόγω φορτίων και καταναγκασμών με την Αρχή των Συμπληρωματικών Δυνατών Έργων. - Ελαστική γραμμή. - Η Αρχή του Mohr. - Υπολογισμός γραμμών επιρροής των μεγεθών έντασης M,Q,N με τις συνθήκες ισορροπίας. - Το θεώρημα του Betti και οι 3 προτάσεις αμοιβαιότητας, Εφαρμογή τους στον υπολογισμό των γραμμών επιρροής. - Υπολογισμός γραμμών επιρροής των μεγεθών έντασης M,Q,N με την κινηματική μέθοδο. - Υπολογισμός γραμμών επιρροής μεγεθών μετακίνησης u,v,φ. - Χωρικοί ισοστατικοί φορείς.
Λέξεις Κλειδιά
Στατική των γραμμικών φορέων, Ισοστατικοί φορείς, Υπολογισμός έντασης και παραμόρφωσης, Γραμμές επιρροής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις84
Συγγραφή εργασίας / εργασιών81
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
[11361]: Στατική των γραμμικών φορέων, Τόμος 1, Νιτσιώτας Γ. [41954881]: Στατική των Κατασκευών Ι, Αβραμίδης Ι. [3136]: Στατική των κατασκευών τόμος Ια, Αβραμίδης Ι. και Μορφίδης Κ. [22769200]: Στατική των Γραμμικών Φορέων, Βαλιάσης Θ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-06-2018