Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογίες και Διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα / Social network technology in marceting communication
ΚωδικόςMIS-206
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015150

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογίες και Διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600219164
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η κατανόηση απο τους φοιτητές των βασικών αρχών Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Παράλληλα είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες στο μάθημα να έχουν βασικές γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων και web 2 τεχνολογιών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δικτύων • Κατανόηση Τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών στον Κοινωνικό Ιστό με έμφαση στα θέματα της ψηφιακής διαφήμισης και προώθησης προϊόντων • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών Κοινωνικού Ιστού με έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές των Web 2.0 τεχνολογιών για ψηφιακή επιχειρηματικότητα • Ανάπτυξη Εφαρμογών σχετικών με επιχειρηματικότητα και διοίκηση (Enterprise 4.0)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Κοινωνικού Ιστού (Web 2.0) – Tribal Marketing 2. Users and Co-creation, Anthropomorphic Marketing 3. Κατανοώντας τις διάφορες πλατφόρμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (traditional, gaming, mobile & location based) 4. Κατανόηση του περιεχομένου (persuasiveness & engagement) 5. eWOM 6. Κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας και χρήσης των ΜΚΔ (metrics, cross-cultural aspects, privacy, ethical & legal issues) 7. Είδη πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό με έμφαση στις τεχνολογίες Web 2.0 για θέματα διαφήμισης 8. Ο κοινωνιολογικός ιστός – Web 2.0 τεχνολογίες - Ιστολόγια και συστήματα κοινωνικής επισήμανσης Κοινωνικός ιστός, εφαρμογές και διασυνδεδεμένα δεδομένα 9. Eξόρυξη γνώσης για τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τη στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση 10. Επισκόπηση εργαλείων σχεδίασης και παρουσίασης εφαρμογών Κοινωνικού Ιστού για επιχειρηματικότητα
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογίες web 2.0, διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602
Εκπόνηση μελέτης (project)401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια εξιολόγησης βρίσκονται στον ιστότοπο του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα: 1. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας (20%) 2. Παρουσίαση δημοσιευμένης εργασίας (20%) 3. Τελική Γραπτή Εξέταση (60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
A. Βακάλη, Ζ. Παπαμήτσιου “Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού”, Εκδόσεις Νέες Τεχνολογίες, 2012
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
[1] Βλαχοπούλου Μ. (2020), Ψηφιακό μάρκετινγκ: απο τη θεωρία στην πράξη, Εκδόσεις Rosili. [2] Stephan Dahl, Social Media Marketing: Theories and applications, 2018, Sage Publications [3] Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World - D. Easly και J. Kleinberg. http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2023