Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑναπτυξιακή Ψυχολογία / Developmental Psychology
ΚωδικόςΣΧ-101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016403

Πρόγραμμα Σπουδών: Σχολική Ψυχολογία (2020-2022)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εφαρμογές Ψυχολογίας στην ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑναπτυξιακή Ψυχολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600223835
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν και να αναλύουν τη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, σε σχέση με το πλαίσιο ανάπτυξης (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον). • προσεγγίζουν κριτικά τα σχετικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα, να σκέφτονται δημιουργικά σε σχέση με αυτά και να επιχειρηματολογούν. • εκπονούν μια αποτελεσματική βιβλιογραφική επισκόπηση και να οργανώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα • εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, να αναδεικνύουν πεδία μελλοντικής διερεύνησης και να συζητούν δυνατότητες εφαρμογής της σχετικής γνώσης στο χώρο της εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε βασικά ζητήματα της ανάπτυξης (γνωστικής, γλωσσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής), εστιάζοντας στις περιόδους της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας. Συζητούνται μηχανισμοί αλλαγής, ορόσημα ανάπτυξης και βασικοί παράγοντες επιρροής, μέσα από μια κριτική προσέγγιση της βιβλιογραφίας και με έμφαση σε σύγχρονα ευρήματα και μεθόδους διερεύνησης. Συζητούνται παράλληλα, δυνατότητες αξιοποίησης της σχετικής γνώσης στον χώρο της εκπαίδευσης.
Λέξεις Κλειδιά
γνωστική ανάπτυξη, γλωσσική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, παιδί, έφηβος, μηχανισμοί αλλαγής, πλαίσια ανάπτυξης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Use of powerpoint in teaching - Use of e-learning (moodle) for providing material to students, as well as for submitting and marking assignments - Use of new technologies by the students for assignments - Communication with the students via e-mail/Department's website
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων65
Φροντιστήριο13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών65
Σύνολο260
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Oμαδική εργασία για τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων (γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση - 40% τελικού βαθμού) 2. Ατομική εργασία (γραπτή και προφορική παρουσίαση) για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων (γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση - 60% τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Albarello, F., Crocetti, E., & Rubini, M. (2018). I and us: A longitudinal study on the interplay of personal and social identity in adolescence. Journal of youth and adolescence, 47(4), 689-702. Barrouillet, P. (2015). Theories of cognitive development: From Piaget to today. Developmental Review, 38, 1-12. Berk, L. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Η προσέγγιση της δια βίου ανάπτυξης. Αθήνα: Πολιτεία. DeVries, R. (2000). Vygotsky, Piaget, and education: A reciprocal assimilation of theories and educational practices. New ideas in Psychology, 18(2-3), 187-213. Dunn, W. L. & Craig, G. J. (2021). Κατανοώντας την ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα: Παπαζήση. Eun, B. (2010). From learning to development: A sociocultural approach to instruction. Cambridge Journal of Education, 40(4), 401-418. Feldman, R. S. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη – Ενιαίο. Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Leary, M. R. (2007). Motivational and emotional aspects of the self. Annual Review of Psychology, 58, 317-344. Lerner, R. M., & Castellino, D. R. (2002). Contemporary developmental theory and adolescence: Developmental systems and applied developmental science. Journal of Adolescent Health, 31(6), 122-135 Lerner, R. M., Lerner, J. V., von Eye, A., Bowers, E. P., & Lewin-Bizan, S. (2011). Individual and contextual bases of thriving in adolescence: A view of the issues. Journal of adolescence, 34(6), 1107-1114 Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014, Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Μπαμπλέκου Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Ντούση, Ι., Γωνίδα, Ε., & Κιοσέογλου, Γ. (2019). Children’s cognitive and metacognitive performance during early childhood: Rate of growth and individual differences. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 24(1), 157-176. https://doi.org/10.12681/psy_hps.22419 Qi, H., & Roberts, K. P. (2019). Cultural Influences on the Development of Children's Memory and Cognition. Advances in Child Development and Behavior, 56, 183-225. Ράλλη, Α. (2019). Γλωσσική Ανάπτυξη: Βρεφική, παιδική & εφηβική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. Schacter, D. L., Gilbert D. T., & Wegner, D. M. (2012, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Ψυχολογία. Εκδ. Gutenberg. Schaffer, H. R. (2006). Key concepts in developmental psychology. Sage. Schneider, W., & Ornstein, P. A. (2015). The development of children's memory. Child Development Perspectives, 9(3), 190-195. Sebastian, C., Burnett, S., & Blakemore, S. J. (2008). Development of the self-concept during adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 441-446. Silke, C., Brady, B., Boylan, C., & Dolan, P. (2018). Factors influencing the development of empathy and pro-social behaviour among adolescents: A systematic review. Children and Youth Services Review, 94, 421-436. Slater, A. & Bremner, G. (2019, Επιμ. Β. Τσούρτου). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. Smith, L. B., & Thelen, E. (2003). Development as a dynamic system. Trends in Cognitive Sciences, 7(8), 343-348. Smith, P. K.., Cowie, H., & Blades, M. (2018, Επιμ. Ε. Γαλανάκη). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. Sternberg, R. J. (2015). Still Searching for the Zipperump‐a‐Zoo: A Reflection After 40 Years. Child Development Perspectives, 9(2), 106-110. Sznycer, D. (2019). Forms and functions of the self-conscious emotions. Trends in cognitive sciences, 23(2), 143-157. Tanti, C., Stukas, A. A., Halloran, M. J., & Foddy, M. (2011). Social identity change: Shifts in social identity during adolescence. Journal of adolescence, 34(3), 555-567. Ο κατάλογος της επιπρόσθετης βιβλιογραφίας θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2022