Ψυχοθεραπεία: Ψυχοδυναμική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨυχοθεραπεία: Ψυχοδυναμική / Psychotherapy: Psychodynamic
ΚωδικόςΚΨΝ-101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016411

Πρόγραμμα Σπουδών: Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλινική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨυχοθεραπεία: Ψυχοδυναμική
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600223843
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: (α) θα έχουν αποκτήσει βασικές θεωρητικές γνώσεις όσον αφορά την ψυχοδυναμική προσέγγιση στην κατανόηση των ψυχολογικών προβλημάτων (β) θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στην διατύπωση του προβλήματος του πελάτη από την ψυχοδυναμική σκοπιά (γ) θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με την ψυχοδυναμική κατανόηση της θεραπευτικής αλλαγής (δ) θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές του πλαισίου της ψυχοθεραπείας (ε) θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με το ρόλο και τις παρεμβάσεις του θεραπευτή στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία (στ) θα έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του ασυνείδητου και το ρόλο του στην ψυχική λειτουργία και επικοινωνία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές που διέπουν την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία. Θα συζητηθούν οι βασικές ψυχοδυναμικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την ψυχική λειτουργία και τη θεραπευτική αλλαγή, και ζητήματα που αφορούν την πρακτική της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας. Συγκεκριμένα θα συζητηθούν βασικά μοντέλα του ψυχισμού και της θεραπευτικής αλλαγή στην ψυχαναλυτική θεωρία (ενόραση, ψυχική επεξεργασία, διορθωτική συναισθηματική εμπειρία), η συνέντευξη ψυχαναλυτικής εκτίμησης, η ψυχοδυναμική διατύπωση του προβλήματος, το θεραπευτικό «συμβόλαιο» και άλλα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας, η θεραπευτική σχέση («πραγματική» σχέση, θεραπευτική συμμαχία, μεταβίβαση/ αντιμεταβίβαση), ο ρόλος της ασυνείδητης επικοινωνίας, του συμβολισμού και του ονείρου στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, οι βασικές παρεμβάσεις του θεραπευτή, οι άμυνες και η αντίσταση στη θεραπεία, η περάτωση της θεραπείας, συνήθη κλινικά διλήμματα και ζητήματα δεοντολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, συζήτηση αρθρογραφίας και παρουσίαση/ συζήτηση κλινικού υλικού.
Λέξεις Κλειδιά
ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (χρήση βίντεο, διαδικτυακού υλικού) και για την επικοινωνία με τους φοιτητές (mail, χρήση του συστήματος e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Σεμινάρια391,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων803,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1023,9
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με βάση (α)σύντομο σχολιασμό συγκεκριμένης βιβλιογραφίας/ αρθρογραφίας (σε ποσοστό 40% του συνολικού βαθμού)(β) συγγραφή εργασίας (σε ποσοστό 60% του συνολικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δε δίνεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Coltart, N. (1988). The assessment of psychological mindedness in the diagnostic interview. (Η αξιολόγηση της ψυχολογικής σκέψης στη διαγνωστική συνέντευξη). British Journal of Psychiatry, 153, 819-820. Μπέιτμαν, A., & Χολμς, Τζ. (1995). Εισαγωγή στην ψυχανάλυση: Σύγχρονη θεωρία και πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000 (κεφάλαια 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9). Κέισμεντ, Π. (1985). Μαθαίνοντας από τον ασθενή. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1989 (κεφάλαια 4 & 6). Malan, D. H. (1995). Ατομική ψυχοθεραπεία και η επιστήμη της ψυχοδυναμικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press (κεφάλαια, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23 με ειδική έμφαση στο 10). McWilliams, N. (2006). Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Ένας οδηγός για επαγγελματίες. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας (κεφάλαια 5 & 6). Freud, S. (1914). Ανάμνηση, επανάληψη, επεξργασία. Στο S. Freud, Για την Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση (σσ. 61-73). Αθήνα. Εκδόσεις Πλέθρον, 2010. Heimann, P. (1950). On counter-transference. (Περί αντιμεταβίβασης). International Journal of Psychoanalysis, 31, 81-84. Κέισμεντ, Π. (1985). Ακούγοντας από τη σκοπιά της αλληλεπίδρασης θεραπευτή –ασθενή. Στο Μαθαίνοντας από τον ασθενή (σσ. 127-156). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1989 (κεφάλαιο 5). Winnicott, D. W. (1947). Μίσος στην αντιμεταβίβαση. Στο D. W. Winnicott (1957). Από την παιδιατρική στην ψυχανάλυση (σσ. 332-344). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2019