ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / STRATEGIC MARKETING
Κωδικός12ΥΗ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωστουλα Μαργαριτη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000327

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 528
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600226962
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κατανόηση των βασικών αρχών του Μάρκετινγκ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις αρχές, και τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, την έννοια του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, τις γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. Επίσης εξοικειώνονται με τα διάφορα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ. Μαθαίνουν τις ιδιαιτερότητες ειδικών περιπτώσεων όπως το Μάρκετινγκ των Βιομηχανικών Προϊόντων, το Τραπεζικό Μάρκετινγκ, το Τουριστικό Μάρκετινγκ, το Πολιτικό Μάρκετινγκ και το Κοινωνικό Μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση των παρακάτω ενοτήτων 1. Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ 2. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 3. Σχέδιο μάρκετινγκ 4. Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών 5. Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας 6. Ανάλυση ανταγωνισμού 7. Ανάλυση καταναλωτών 8. Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς 9. Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων 10. Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων 11. Τεχνικές πολέμου μάρκετινγκ
Λέξεις Κλειδιά
στρατηγική μάρκετινγκ, δημιουργία προϊόντος, προώθηση, τιμολόγηση, διανομή, τοποθέτηση, σηματοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση παρουσιάσεων power point και ηλεκτρονικής επικοινωνίας-ενημέρωσης μέσω του moodle.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,3
Φροντιστήριο200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)281
Συγγραφή εργασίας / εργασιών271,0
Εξετάσεις281
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται απο τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου και την προαιρετική εργασία. Οι φοιτητές πρέπει να κατοχυρώσουν προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις. Ο βαθμός της εργασίας προσμετράται στην τελική βαθμολογία. Η εργασία παρουσιάζεται στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, (2019), Broken Hill, Κύπρος. 2.Perreault, W., Cannon, J. & McCarthy E., (2011) Βασικές αρχές Μάρκετινγκ, μια στρατηγική προσέγγιση (μετάφραση), Εκδόσεις Πασχαλίδης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Βλαχοπούλου Μάρω, (2020), Ψηφιακό Μάρκετινγκ: απο τη θεωρία στην πράξη, Εκδόσεις Rosili. 2.Kotler, P., (2000), Marketing Management: Analysis Planning Implementation and Control, Prentice-Hall. 3.Dibb, S., Simkin, L., Pride, W., Ferrell, O.C., (2006), Marketing: Concepts and Strategies, 55th European Edition, Houghton Mifflin Company. 4.Σιώμκος, Γ., Τσιάμης Ι., (2004), Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 5.Τσακλάγκανος, Α., (2001), Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ (τόμος Α΄ & Β' ), Εκδόσεις Κυριακίδη. 6.Kotleρ & Keller, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (μετάφραση), (2006), Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2023