ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / ADVERTISING
Κωδικός03ΥΣ08
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Μπουτσούκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000724

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600227044
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Μάρκετινγκ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο οικονομικός και κοινωνικός της ρόλος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διεξοδικά συζητούνται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο καθορισμός των διαφημιστικών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού προγράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της δημιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Λέξεις Κλειδιά
Διαφήμιση, δημιουργικό, ιεραρχική κλιμάκωση, διαφημιστικό σχέδιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις165
Εξετάσεις15
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου και την προαιρετική εργασία. Βασική προϋπόθεση είναι να κατοχυρώσουν οι φοιτητές προβιβάσιμο βαθμό στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Γ.Χ. Ζώτος (2008), Διαφήμιση, Σχεδιασμός Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2.Belch, G.E. M.A. Belch (2012), Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspectives, New York, N.Y.: McGraw Hill Co.Ουίλλιαμ Λαϊς κ.α. (2008), Διαφήμιση και Επικοινωνία, εκδόσεις Καστανιώτη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Ουίλλιαμ Λαϊς κ.α. (2008), Διαφήμιση και Επικοινωνία, εκδόσεις Καστανιώτη. 2. Scott Purvis (2011), Which ad pulled best?, New York: McGraw-Hill Co. 3. Θ. Κουτούπη (1987), Η Διαφήμιση και τα Μυστικά της, Αθήνα: Εκδότης Γαλαίος 4. Rossiter, J.R., and S. Bellman (2005), Marketing Communications, French Forest N.S.W.: Pearson Education Australia. 5. Smith, P.R., and J. Taylor (2003), Marketing Communications: An Integrated Approach, London: Kogan Page Limited. 6. Tellis, G.J. (2004): Effective Advertising, Thousand Oaks Ca: Sage Publications 7. Wells, W., J. Burnett, and S. Moriarty (2003), Advertising Principles and Practice, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 8. Μ. Χαιρετάκης (2008), Τρία Κείμενα για την Πολιτική Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 9. Μ. Χαιρετάκης (1997), Τηλεόραση και Διαφήμιση, Αθήνα: Εκδόσεις: Αντ. Σάκκουλα
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-05-2018