History and Institutions of European Integration

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςHistory and Institutions of European Integration / History and Institutions of European Integration
ΚωδικόςESC102
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022581

Πρόγραμμα Σπουδών: International Studies: Specialization in European Studies

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςHistory and Institutions of European Integration
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600229038
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • κατέχουν μια σφαιρική γνώση της ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης • γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των σταδίων από τα οποία έχει διέλθει μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση • γνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία των κύριων θεσμικών οργάνων της Ένωσης • αξιοποιούν τη γνώση του παρελθόντος προκειμένου να κατανοούν και αναλύουν τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην μελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από μια ιστορική και θεσμική οπτική. Αρχικά εξετάζει την εξέλιξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και τη διαδικασία διαμόρφωσης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο της μεταπολεμικής ιστορίας της ηπείρου. Πέραν τούτου, το μάθημα αναλύει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης με βάση τα συγκεκριμένα βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Ένωση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην συζήτηση των κύριων κρίσιμων καμπών – σταθμών από τις οποίες έχει διέλθει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τέλος, οι διαλέξεις εισάγουν τους φοιτητές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συνδυάζοντας την μελέτη της εσωτερικής δομής και την εξέλιξης του καθενός με την ανάλυση των μεταξύ τους σχέσεων και ισορροπιών στο πλα΄σιο του πολιτικού συστήματος της ΕΕ. Θεματικές ενότητες 1.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και η υπερεθνική μέθοδος ολοκλήρωσης 2.Η γένεση και η εδραίωση της Ε.Ο.Κ. Η ένταση μεταξύ υπερεθνισμού - δικακυβερνητισμού και ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου. 3.Η διεύρυνση και η εμβάθυνση κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Η πρώτες διευρύνσεις, το πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. 4.Η Ευρώπη μετά το Τείχος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Η εμβάθυνση και η διεύρυνση της Ένωσης κατά τις δεκαετίας του 1990 και του 2000. Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας και η μεγάλη διεύρυνση προς Ανατολάς. 6.Η Συνταγματική Συνθήκη και η Συνθήκη της Λισαβώνας. Το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ. 7.Η ΕΕ στην εποχή της πολυκρίσης: η κρίση της Ευρωζώνης, η μεταναστευτική κρίση και το Brexit. 8.Η Ε.Ε. στην εποχή της πολυκρίσης: η κρίση της πανδημίας και ο πόλεμος στην Ουκρανία. 9.Υπερεθνικά όργανα της Ένωσης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 10.Υπερεθνικά όργανα της Ένωσης: το Δικαστήριο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 11.Διακυβερνητικά όργανα της ΕΕ: το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 12.Διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής στην ΕΕ. 13.Ανασκόπηση και προοπτικές.
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση, Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση, εμβάθυνση, διεύρυνση, πολυκρίση, Ευρωπαϊκοί θεσμοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1405,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών933,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα οργανώνεται γύρω από σεμινάρια. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται ενεργά να προετοιμάζονται σε εβδομαδιαία βάση, να συμμετέχουν, να παρουσιάζουν εργασίες και να συν-διαμορφώνουν το μάθημα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και για τον τελικό βαθμό συνεκτιμώνται η παρακολούθηση και η συμμετοχή στο μάθημα, η παρουσίαση εργασιών και η τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός θα βασίζεται στη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις (20%), στην επίδοσή τους στις εργασίες που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (40%) και στην επίδοσή τους στην τελική εξέταση (40%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Berglund, S., Ekman, J., Vogt, H. and Aarebrot, F. (2006), The Making of the European Union: Foundations, Institutions and Future Trends. Cheltenham: Edward Elgar. - Dinan, D. (2014) Europe Recast: A History of European Union (2nd Edition), Boulder (CO): Lynne Rienner. - Eilstrup-Sangiovanni, M. (ed.) (2006) Debates on European Integration: A Reader, London: Palgrave. - Hix, S. and Høyland, B. (2022) The Political System of the European Union (Fourth Edition), London : Bloomsbury Publishing. - Nugent, N. (2017) The Government and Politics of the European Union (8th Edition), London: Bloomsbury Publishing. - Peterson, J. and Shackleton, M. (eds.) (2012) The Institutions of the European Union (3d Edition), Oxford: Oxford University Press. - Tsoukalis, L. (2022) Europe's Coming of Age, Cambridge: Polity Press. - van Meurs, W., de Bruin, R., van de Grift, L., Hoetink, C., van Leeuwen, K., and Reijnen, C. (2018) The Unfinished History of European Integration, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2023