ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / MARITIME LAW
ΚωδικόςΠΕ23
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑχιλλέας Μπεχλιβάνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001598

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 170
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600231655
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Ναυτικού Δικαίου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Ναυτικό Δίκαιο, που συνιστά κλάδο του Εμπορικού Δικαίου, έχει ιδιαίτερη σημασία για τις χώρες εκείνες που έχουν πιο στενή επαφή με τη θάλασσα, όπως κατ' εξοχή συμβαίνει με την Ελλάδα, η ναυτιλία της οποίας, πραγματικά, κατέχει πάντα μια υψηλή θέση στη διεθνή κοινότητα. Έτσι, σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες (όπως π.χ. πλοίο, πλωτό ναυπήγημα κτλ) του Ναυτικού Δικαίου, και, αφετέρου, η απόκτηση μιας πρώτης ουσιαστικής συνολικής αντίληψης του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του Εμπορικού Δικαίου. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενότητες: 1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πηγές ναυτικού δικαίου 2. Έννοια, νομική φύση και εθνικότητα του πλοίου 3. Πλωτά ναυπηγήματα 4. Τρόπος απόκτησης κυριότητας πλοίου (π.χ. ναυπήγηση, συμβατική μεταβίβαση) 5. Φορείς ναυτιλιακής επιχείρησης 6. Συλλογική εκμετάλλευση του πλοίου 7. Συμβάσεις ναυτικής εργασίας (πλοιάρχου-πληρώματος) 8. Πλοηγός και ναυτικός πράκτορας 9. Νομικό καθεστώς της σύμβασης ναυλώσεως 10. Ειδικοί τύποι ναύλωσης
Λέξεις Κλειδιά
Ναυτικό Δίκαιο, πλοίο, πλωτό ναυπήγημα, εκμετάλλευση πλοίου, ναύλωση, πλοηγός, ναυτικός πράκτορας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • Δικαστικές αποφάσεις / Σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές (ή προφορικές) εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αντάπασης Α./Αθανασίου Λ., Ναυτικό Δίκαιο, 1η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2020 [ISBN: 978-960-622-838-4, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 86200102] 2. Κιάντου-Παμπούκη Αλ., Ναυτικό Δίκαιο, Τόμος Ι, 5η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2005 [ISBN: 978-960-445-020-4, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 25056] 3. Ρόκας Ι./Θεοχαρίδης Γ., Ναυτικό Δίκαιο, 3η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2015 [ISBN:978-960-568-310-8, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50659275]
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-09-2020