ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / ADVERTISING
Κωδικός12ΥΖ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΈλλη Βλαχοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000317

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 618
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241772
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Μάρκετινγκ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να αναπτύσουν και νε εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, ενώ παράλληλα κατανοούν τον οικονομικό και κοινωνικό της ρόλο. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την διαδικασία σχεδιασμού μιας διαφημιστικής εκστρατείας καθώς και με το δημιουργικό τμήμα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μιας διαφήμισης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διεξοδικά συζητούνται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο καθορισμός των διαφημιστικών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού προγράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της δημιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Λέξεις Κλειδιά
Διαφήμιση, δημιουργικό, ιεραρχική κλιμάκωση, διαφημιστικό σχέδιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,1
Εκπόνηση μελέτης (project)281
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου και την προαιρετική εργασία. Βασική προϋπόθεση είναι να κατοχυρώσουν οι φοιτητές προβιβάσιμο βαθμό στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Διαφήμιση: Σχεδιασμός ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, (2018), Γ. Ζώτος και συν., Εκδόσεις University Studio.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Διαφήμιση και Προώθηση, 10η Έκδοση, (2016), Belch G. - Belch M., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 2.Ουίλλιαμ Λαϊς κ.α. (2008), Διαφήμιση και Επικοινωνία, εκδόσεις Καστανιώτη. 3.Scott Purvis (2011), Which ad pulled best?, New York: McGraw-Hill Co. 4. Θ. Κουτούπη (1987), Η Διαφήμιση και τα Μυστικά της, Αθήνα: Εκδότης Γαλαίος 5. Rossiter, J.R., and S. Bellman (2005), Marketing Communications, French Forest N.S.W.: Pearson Education Australia. 6. Smith, P.R., and J. Taylor (2003), Marketing Communications: An Integrated Approach, London: Kogan Page Limited. 7. Tellis, G.J. (2004): Effective Advertising, Thousand Oaks Ca: Sage Publications 8. Wells, W., J. Burnett, and S. Moriarty (2003), Advertising Principles and Practice, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 9. Μ. Χαιρετάκης (2008), Τρία Κείμενα για την Πολιτική Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2022