ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / INVESTMENTS
Κωδικός12ΕΖ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000321

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 213
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241832
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των κεφαλαιαγορών και των επενδύσεων σε κινητές αξίες • Κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων σε κινητές αξίες • Κατανοήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των μετοχών και των εταιριών • Αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες στην αποτίμηση μετοχών και εταιριών • Κατανοήσουν τη λειτουργία των εταιριών επενδύσεων μέσα στο χρηματοοικονομικό σύστημα • Να αποκτήσουν ένα βασικό ποσοτικό υπόβαθρο για τις αποφάσεις επενδύσεων χαρτοφυλακίου και την χρήση παραγώγων προϊόντων • Να αξιολογούν επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια χρεογράφων και να αντιλαμβάνονται την αντιστάθμιση ανάμεσα σε κίνδυνο και απόδοση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Χρηματιστηριακές Αγορές και Δείκτες. Αποτίμηση μετοχών και εταιριών. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Αμοιβαία Κεφάλαια. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Εναλλακτικές Αγορές και Προϊόντα.
Λέξεις Κλειδιά
Κίνδυνος και απόδοση, διαφοροποίηση με χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, ΜΑΚΣ, Δείκτες Sharpe & Treynor, Συντελεστής αλφα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Brown C. Keith, Reilly K. Frank: Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Broken Hill Publishers
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Ma\rcus: Επενδύσεις, Utopia.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2020