Ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις στο νευρικό σύστημα - Νευροβιοτεχνολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις στο νευρικό σύστημα - Νευροβιοτεχνολογία / Ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις στο νευρικό σύστημα - Νευροβιοτεχνολογία
ΚωδικόςΤΙΜΝΕΒ010
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαρμενίων Τσιτσόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021974

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Νευροεπιστήμες: Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή (2022-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις στο νευρικό σύστημα - Νευροβιοτεχνολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600244155
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Απόκτηση βασικής γνώσης πάνω σε λιγότερο τραυματικές επεμβατικές τεχνικές στο κρανίο και στη σπονδυλική στήλη. - Αποσαφήνιση των ενδείξεων εφαρμογής των ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στο νευρικό σύστημα. - Απόκτηση γνώσης πάνω στην εφαρμογή βιοτεχνολογίας στις νευροεπιστήμες. - Κριτική αποτίμηση των δυνατοτήτων της χρησιμότητας και των κινδύνων της νευροβιοτεχνολογίας. - Απόκτηση βιβλιογραφικής ενημερότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο είναι η γνωριμία με τα της ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης των παθήσεων του νευρικού συστήματος. Γίνεται αναφορά και περιγραφή των ενδείξεων, της τεχνικής και των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή χειρουργικών προσπελάσεων στη βάση του κρανίου, αλλά και από τη χρήση λιγότερο τραυματικών χειρουργικών μεθόδων, όπως ενδαγγειακές παρεμβάσεις, ενδοσκοπία, διαδερμική χειρουργική, χειρουργική του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης μέσω περιορισμένων τομών και οπών. Η διδασκαλία της ενότητας αυτής θα εστιαστεί και στο ευρύτερο μέλλον των νευροεπιστημών, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί με την ολοένα και ευρύτερη εισβολή της εμβιομηχανικής, της κυτταρικής και της μοριακής βιολογίας, της νανοτεχνολογίας, της γενετικής, της νανοτεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, και της επιστήμης των υπολογιστών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις25
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Πρακτική (Τοποθέτηση)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται είτε με γραπτή, είτε με προφορική εξέταση, είτε με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, η οποία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου ηλεκτρονικά. Σημειώνεται και το ενδεχόμενο συνδυασμού των παραπάνω
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Τσιτσοπουλος Φ, Τσιτσόπουλος Π. Νευροχειρουργική. Κριτική και πρακτική προσέγγιση. 3η έκδοση. Παρισιανου ΑΕ, 2015 2. Τσιτσόπουλος Φ και συν. Αξιολόγηση του Νευροεπιστήμονα. Παρισιάνου ΑΕ, 2008 3. Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. 10th edition. Thieme, 2022 4. Lindsay KW, Bone I, Fuller G. Neurology and Neurosurgery illustrated. 5th edition. Churchill Livingstone, 2010 5. Tumialan LM. Minimally Invasive Spine Surgery: A Primer. Thieme, 2020
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-12-2023