Βασικές Κλινικές Δεξιότητες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒασικές Κλινικές Δεξιότητες / Basic Clinical Skills
ΚωδικόςΚΨΝ-100
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016409

Πρόγραμμα Σπουδών: Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλινική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό1110
Κλινική ΝευροψυχολογίαΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒασικές Κλινικές Δεξιότητες
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244685
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γνώση για τον τρόπο εφαρμογής βασικών κλινικών δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως της θεραπευτικής προσέγγισης. 2. μπορούν να διεξάγουν μία κλινική συνέντευξη, με στόχο την ψυχολογική εκτίμηση ή την ψυχοθεραπεία. 3. έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση κρίσεων στην κλινική πράξη 4. έχουν την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν στην κλινική πράξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δεοντολογικά ζητήματα στην ψυχοθεραπεία (απόρρητο, διπλές σχέσεις, επάρκεια, συγκατάθεση). Συζήτηση για ζητήματα που αναδύονται στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία και στην ψυχοθεραπεία με εφήβους. Συζήτηση ατομικών διαφορών και η σημασία της ευαισθησίας των διαφορών φύλου, πολιτισμικών διαφορών, και διαφορών ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Βασικές δεξιότητες κλινικής συνέντευξης και αρχικό ιστορικό. Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής (και άσκηση). Διατύπωση του προβλήματος (με βάση γενικές αρχές ψυχολογίας). Η θεραπευτική σχέση (κυρίως όσον αφορά τη θεραπευτική συμμαχία). Το πλαίσιο της θεραπείας. Σημειώσεις και διατήρηση αρχείου. Η παρέμβαση στην κρίση: Ορισμός της κρίσης. Στόχοι της παρέμβασης. Γενικές τεχνικές για την παρέμβαση. Εκτενής συζήτηση για τον αυτοκτονικό ιδεασμό.
Λέξεις Κλειδιά
ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική δεοντολογία, ψυχολογική παρέμβαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών power point, διαδικτυακό υλικό mail, e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Εργαστηριακή Άσκηση783
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών803,1
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές θα βαθμολογούνται με βάση τα εβδομαδιαία σχόλια για το προς μελέτη υλικό (50%) και τη συγγραφή εργασίας (50%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Dattilio, F.M., & Freeman, A. (2000). Cognitive-behavioral strategies in crisis intervention. NY: The Guilford Press. A. Benjamin (1981). The helping interview. 3rd ed. Houghton Mifflin Co. McLeod, J. (2005) Εισαγωγή στη συμβουλευτική (μεταφ. Δ. Καραθάνου & Α. Μαρκαντώνη). Αθήνα: Μεταίχμιο. Pope, K.S., & Vetter, V.A. (1992). Ethical dilemmas encountered by members of the American Psychological Association. American Psychologist, 47, 397-411. Pope, K.S. (1991). Dual relationships in psychotherapy. Ethics and Behavior, 1, 22-34. Sonne, J.L. (2003). Multiple relationships: Does the New Ethics Code Answer the Right Questions? In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 209-213). Washington, DC: American Psychological Association. Gutheil, T.G., & Gabbard, G.O. (2003). The concept of boundaries in clinical practice: Theoretical and risk-management dimensions. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 214-221). Washington, DC: American Psychological Association. Bersoff, D.N. (2003). Explicit ambiguity: The 1992 ethics code as an oxymoron. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 222-225). Washington, DC: American Psychological Association. Anderson, S.K., & Kitchener, K.S. (2003). Nonromantic, nonsexual posttherapy relationships between psychologists and former clients: An exploratory study of critical incidents. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 225-232). Washington, DC: American Psychological Association. Blevins-Knabe, B. (1992). The ethics of dual relationships in higher education. Ethics and Behavior, 2, 151-163. Gustafson, K.E., & McNamara, J.R. (1987). Confidentiality with minor clients: Issues and guidelines for therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 18, 503-508. Chenneville, T. (2000). HIV, confidentiality, and duty to protect: A decision-making model. Professional Psychology: Research and Practice, 31, 661-670. Pope, K.S., & Vasquez, M.J.T. (1991). Η διατήρηση και η άρση του απορρήτου. Στο Τ. Αναγνωστοπούλου, Βασικές αρχές δεοντολογίας στην ψυχοθεραπεία. Μετάφραση: Ε. Καραγιαννάκη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και υγείας. Βλαχόπουλος, Σ., & Χρηστίδης, Δ. (2004). Τo επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου ως θεσμός του δικαίου. Ψυχολογικά Θέματα, 10 (1). Margolin, G. (1982). Ethical and legal considerations in marital and family therapy. American Psychologist, 37, 788-801. Overholser, J.C., & Fine, M.A. (1990). Ο καθορισμός των ορίων της επαγγελματικής επάρκειας: Η αντιμετώπιση δυσδιάκριτων περιπτώσεων κλινικής ανεπάρκειας. Στο Τ. Αναγνωστοπούλου, Βασικές αρχές δεοντολογίας στην ψυχοθεραπεία. Μετάφραση: Ι. Κούτρη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και υγείας. Τριλίβα, Σ., & Ρούσση, Π. (2002). Θέματα Δεοντολογίας στην Ψυχολογική Aξιολόγηση. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, & Π. Ρούσση (Επιμ. Εκδ.), Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα (σελ. 45-70). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hargrove, D.S. (2003). Ethical issues in rural mental health practice. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 344-346). Washington, DC: American Psychological Association. Schank, J.A., & Skovholt, T.M. (2003). Dual-relationship dilemmas of rural and small community psychologists. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 347-352). Washington, DC: American Psychological Association. Task force on sex bias and sex role stereotyping in psychotherapeutic practice (2003). Guidelines for therapy with women. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 353-354). Washington, DC: American Psychological Association. Haas, L.J., Benedict, J.G., & Kobos, J.C. (2003). Psychotherapy by telephone: Risks and benefits for psychologists and consumers. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 362-365). Washington, DC: American Psychological Association. Shapiro, D.E., & Schulman, C.E. (2003). Ethical and legal issues in e-mail therapy. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 366-371). Washington, DC: American Psychological Association. Kring, A.M., Davison, G.C., Neale, J.M., & Johnson, S.L. (2007). Abnormal Psychology (10th Ed.) Κεφ. 17. John Wiley & Sons, Inc. Μετάφραση: Θεοδώρα Καραμπά. Επιμέλεια μετάφρασης: Ε. Αυδή & Π. Ρούσση. Αθήνα: Gutenberg. Κώδικας Δεοντολογίας Ελλάδος. Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. Ηθικές αρχές των ψυχολόγων και κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (2002). Στην Τ. Αναγνωστοπούλου, Βασικές αρχές δεοντολογίας στην ψυχοθεραπεία. Μετάφραση: Χ. Χατζηδημητρίου & Ε. Καραγιαννάκη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και υγείας. Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (2011). Washington, DC: American Psychological Association. Pope, K.S., Tabachnick, B.G., & Keith-Spiegel, P. (1987). Ethics of practice: The beliefs and behaviors of psychologists as therapists. American Psychologist, 42, 993-1006. McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη συμβουλευτική, κεφ. 15 & σελ. 221-236. Αθήνα: Μεταίχμιο. Humphreys, K., Winzelberg, A., & Klaw, E. (2003). Psychologists’ ethical responsibilities in internet-based groups: Issues, strategies, and a call for dialogue. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 366-371). Washington, DC: American Psychological Association. Hare-Mustin, R.T., Marecek, J., & Kaplan, A.G. (2003). Rights of clients, responsibilities of therapists. In D.N. Bersoff (Ed.), Ethical conflicts in psychology (pp. 366-371). Washington, DC: American Psychological Association.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-04-2019