ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / MANAGEMENT OF SMALL- MEDIUM ENTERPRISES AND ENTREPRENEURSHIP.
Κωδικός12ΕΣ12
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Καμπούρη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003600

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 289
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης633
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247655
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να: Κατανοούν τις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Αναγνωρίζουν τις λειτουργίες της διοίκησης Κατανοούν τη σημασία του ρόλου της ηγεσίας Κατανοούν τον ρόλο της επικοινωνίας στη διοίκηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Διακρίνουν τους τύπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κατανόηση των βασικών αρχές διοίκησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Διακρίνουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες και απειλές στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κατανόηση του ρόλου των ιδιοκτητών στη διαχείριση μιας ΜΜΕ καθώς και της οικογένειας στις ΜΜΕ που βρίσκονται υπό την κατοχή μιας οικογένειας Χρήση αποτελεσματικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης ΜΜΕ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των οικογενειακών ΜΜΕ και θα εξοικειωθούν με σημαντικά θέματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή δημιουργία και λειτουργία μίας μικρομεσαίας επιχείρησης όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, ο ρόλος του επιχειρηματία στην διαχείριση των ΜΜΕ, η ηγεσία, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων, η διοίκηση κινδύνων και η προσπάθεια επέκτασης διεθνών δραστηριοτήτων. Η εκπαίδευση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case studies) προκειμένου οι φοιτητές/τριες να κατανοούν τη διαδικασία της διοίκησης στις ΜΜΕ. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές/ τριες εξοικειώνονται με την αναγνώριση ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και με τη διαδικασία της διαχείρισης της ανάπτυξης ΜΜΕ.
Λέξεις Κλειδιά
Επιχειρηματικότητα, μικρομεσαία επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση, λειτουργίες της διοίκησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις622,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο863,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Longenecker, J., Petty, J. W. & Hoy, F. (2018). Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αθήνα: Broken Hill Publishers. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77107
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Scarborough, N., (2016). Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αθήνα: Ιων. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59382565. ISBN: 9789605082192 • Storey, D. Green, F. (2011). Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Αθήνα: Κριτική. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12508181. ISBN: 978-960-218-740-1 • Πάσχος, Γ.Α & Γιοβάνης, Ν. Ε. (2010). Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ISBN: 9789603878667, Εκδότης: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ. • Carter, S., & Jones-Evans, D. (Eds.). (2006). Enterprise and small business: Principles, practice and policy. Publisher: Pearson Education.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-03-2024