ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ V

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ V / FILM THEORY V
Κωδικός6ΘΚ3
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Κακλαμανίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012718

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 33
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής Υποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ V
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600248090

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΤμήμα Κινηματογράφου
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (302)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 12:30 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τo μάθημα 6ΘΚ3 έχει σεμιναριακό/εργαστηριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου έχει απουσίες (επιτρέπονται μόνο δύο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου). Το πρώτο μάθημα δεν έχει απουσίες. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στις/τους φοιτήτριες/ές να παρακολουθήσουν και άλλα μαθήματα και να διαπιστώσουν ποιο ταιριάζει καλύτερα στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, ώστε να το δηλώσουν. Οι απουσίες ισχύουν από το δεύτερο μάθημα του εξαμήνου. Από το τρίτο μάθημα, δεν επιτρέπονται νέες αφίξεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 1.αναγνωρίσουν το είδος της μεταφοράς στο οποίο ανήκει μία ταινία, 2.εφαρμόσουν τα αφηγηματικά μεθοδολογικά εργαλεία σε συγκριτικές αναλύσεις φιλμικών κειμένων με τις αντίστοιχες πηγές τους, 3.αξιολογήσουν το φιλμικό αποτέλεσμα, που βασίζεται σε κάποια άλλη πηγή λογοτεχνική πηγή με βάση τη θεωρία και την ιστορία που έχει διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχοι του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/φοιτήτριας στην έννοια της μεταφοράς, η ιστορική αναδρομή του φαινομένου και η παρουσίαση, κατανόηση και χρήση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αφηγηματικών εργαλείων (κυρίως λογοτεχνικών και κινηματογραφικών), που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και αντλούνται από τις επιστήμες της σημειωτικής και της αφηγηματολογίας. Ο/Η φοιτητής/τρια θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις θεωρίες μέσω κινηματογραφικών και τηλεοπτικών αποσπασμάτων που προέρχονται από διάφορες πηγές (θέατρο, λογοτεχνία, κόμικ, κ.λπ.), ενώ η συγκριτική ανάλυση θα τον/τη βοηθήσει να αναπτύξει τη θεωρητική και κριτική του/της ικανότητα.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρία μεταφοράς, κινηματογράφος, λογοτεχνία, κόμικ, τηλεόραση, θέατρο, διακειμενικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Φροντιστήριο200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια αξιολογείται μέσω γραπτής υποχρεωτικής και απαλλακτικής εργασίας 2,000 έως 2,500 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας (85%) και συμμετοχής στην τάξη (15%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Barthes, Roland. ‘Εισαγωγή στη Δομική Ανάλυση των Αφηγημάτων’, στο Εικόνα – Μουσική – Κείμενο, μτφ. Γιώργος Σπανός, Αθήνα: Πλέθρον, 1988. 93-136. Βασιλειάδου, Δήμητρα et al. (επιμ.). Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο. Αθήνα: Δάρδανος, 2019. Κακαβούλια Μαρία και Περικλής Πολίτης (επιμ.). Αφήγηση: Μια πολυεπιστημονική θεώρηση. Αθήνα: Δάρδανος, 2022. Κακλαμανίδου, Δέσποινα. Όταν το Μυθιστόρημα Συνάντησε τον Κινηματογράφο. Αθήνα: Αιγόκερως, 2006. Ταμπάκη-Ιωνά, Φ. & Μ.Ε. Γαλάνη (επιμ.). Από τη Λογοτεχνία στον Κινηματογράφο, Αθήνα: Αιγόκερως, 2011. Επιπλέον Βιβλιογραφία Giddings, Robert. Selby, Keith. Wensley, Chris. Screening the Novel. London: Macmillan, 1990. Klein, Michael. Parker Gillian. The English Novel and the Movies. New York: Ungar, 1981. McDougal, Stuart. Made into Movies. New York: CBS College Publishing, 1985. Miller, Gabriel. Screening the Novel. USA: Frederick Ungar Publishing Inc., 1980. Monaco, James. How to read a film. Oxford: Oxford University Press, 1981. Peary, Gerald and Shatzkin, Roger. The Modern American Novel & the Movies. USA: Frederick Ungar Publishing Co., 1978. Reynolds, Peter. Novel Images. London: Routledge, 1993. Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction - Contemporary Poetics. New York: Routledge, 1983. Vanoye, Francis. Récit écrit, récit filmique. Paris: Nathan, 1989. Wagner, Geoffrey. The Novel and the Cinema. Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1975.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cartmell, Deborah and Whelehan, Imelda (eds.). Adaptations, From Text to Screen, Screen to Text. New York: Routledge, 1999. Gardies, André. Le récit filmique. Paris: Hachette, 1993. Giddings, Robert. Selby, Keith. Wensley, Chris. Screening the Novel. London: Macmillan, 1990. Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. Klein, Michael. Parker Gillian. The English Novel and the Movies. New York: Ungar, 1981. McDougal, Stuart. Made into Movies. New York: CBS College Publishing, 1985. Miller, Gabriel. Screening the Novel. USA: Frederick Ungar Publishing Inc., 1980. Monaco, James. How to read a film. Oxford: Oxford University Press, 1981. Peary, Gerald and Shatzkin, Roger. The Modern American Novel & the Movies. USA: Frederick Ungar Publishing Co., 1978. Reynolds, Peter. Novel Images. London: Routledge, 1993. Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction - Contemporary Poetics. New York: Routledge, 1983. Vanoye, Francis. Récit écrit, récit filmique. Paris: Nathan, 1989. Wagner, Geoffrey. The Novel and the Cinema. Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1975.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-02-2024