ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / SEMINAR IN HISTORY SPECIALIZATION: BYZANTINE HISTORY
ΚωδικόςΙΒΥ901
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019244

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600250802
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑλεξάνδρα κυριακή Βασιλείου
2. ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥΚωνσταντίνος Τακιρτάκογλου
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΒΥ151 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας • αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες με τη γνώση βοηθητικών επιστημών • γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τα είδη των πηγών • ασκηθούν στην κριτική των πηγών • μάθουν να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη επιστημονικών εργασιών • μάθουν να συνθέτουν και να παρουσιάζουν γραπτές εργασίες • εξοικειωθούν με την ακαδημαϊκή ηθική των επιστημονικών εργασιών • να διαμορφώνουν σχέδια μαθήματος • να χρησιμοποιούν την ανακλαστική σκέψη τόσο για τη δική τους διδασκαλία αλλά και των άλλων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορικές πηγές και κριτική εγγράφων. Κριτική χρήση, κατανόηση, ερμηνεία των διαφόρων ιστορικών πηγών (όχι μόνο ελληνόγλωσσων), εκτίμηση της αντικειμενικότητας ή υποκειμενικότητας των έμμεσων πηγών (π. χ. ιστοριογραφικών κειμένων, εγκωμιαστικών και επιταφίων λόγων κ.λ.π.), αναγνώριση ελλειπών ή εσφαλμένων κριτικών εκδόσεων και των πορισμάτων της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας που απορρέει από τη χρήση αδύναμων κριτικών εκδόσεων. Γνωριμία με τις βασικές ελληνικές και διεθνείς αρχειακές μονάδες και τους αντίστοιχους ιστότοπους. Ηλεκτρονικές πηγές βιβλιογραφίας. Είδη ιστορικών εργασιών. Πλαγιαρισμός/αντιγραφή και άλλα ηθικά ζητήματα. Μεθοδολογία σύνθεσης και παρουσίασης εργασίας. Βιβλιογραφία και συστήματα παραπομπών. Επισκέψεις: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Λέξεις Κλειδιά
Πηγές, βοηθητικές επιστήμες, σιγιλλογραφία, έγγραφα, νομικά κείμενα, ιστορική γεωγραφία, προσωπογραφία, σύνθεση, βιβλιογραφία, κριτική, ιστορικές μέθοδοι, αντιγραφή, πλαγιαρισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Πρακτική (Τοποθέτηση)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών35
Σύνολο145
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη: - η ενεργός και συνεπής συμμετοχή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (ουσιαστική παρακολούθηση, συμμετοχή στη συζήτηση με υποβολή/απάντηση ερωτήσεων και σχολιασμού εκ μέρους των φοιτητών/-τριών) - συμμετοχή στις ώρες συνεργασίας με τον/την διδάσκων/-ουσα - η απόδοση των φοιτητών,-τριών κατά την προφορική παρουσίαση της εργασίας τους - η ποιότητα της γραπτής εργασίας (χρήση επαρκούς βιβλιογραφίας, επαρκής τεκμηρίωση και συνεπές σύστημα παραπομπών, λογική διάρθρωση-δομή κειμένου, ορθή έκφραση χωρίς συντακτικά και γραμματικά σφάλματα). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην ποιότητα της υποβληθείσας γραπτής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
α. Βυζάντιο. Ιστορία και πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα, τόμος Ζ΄, επιμ. Τηλέμαχος Κ. Λουγγής, Θεσσαλονίκη 2022. β. Βυζάντιο. Ιστορία και πολιτισμός, τόμος Α΄, επιμ. Τηλέμαχος Κ. Λουγγής, Θεσσαλονίκη 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ο βυζαντινός κόσμος. Α. Η ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία (330-641), επιμ. C. Morrisson. Β. Η ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία (641-1204), επιμ. J.-Cl. Cheynet. Αθήνα 2007, 2011 Δ. Ι. Χρηστίδης, Παραθεμάτων παρανοήσεις και κατανοήσεις. Θεσσαλονίκη 1996 The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford – New York 1991 The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2009 F. Daim (ed.), Byzanz. Historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch (Der Neue Pauly. Supplemente 11). Stuttgart 2016
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2023