Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Αθανάσιος Γιαννακός

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ενημερώθηκε: 2019-12-12