Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης Αμοιρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Ενημερώθηκε: 2022-07-13