Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ελπιδοφόρος (Ιωάννης) Λαμπρυνιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Ενημερώθηκε: 2018-11-05