Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης Λιάκος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Ενημερώθηκε: 2023-09-05