Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Χατζημανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ενημερώθηκε: 2021-03-08