Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://ece.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@ece.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα πενταετές πρόγραμμα ολοκληρωμένων σπουδών τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (1ο έως και 10ο εξ., 300 ECTS), στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός κύκλος σπουδών διάρκειας έξι εξαμήνων (1ο έως και 6ο εξ., 180 ECTS) και τρεις παράλληλοι κύκλοι ειδίκευσης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (7ο έως και 10ο εξ., 120 ECTS) έκαστος, συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα (10ο εξ., 30 ECTS). Ο βασικός κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες υποδομής μαθηματικών, φυσικής και πληροφορικής, καθώς και των βασικών αντικειμένων της επιστήμης του ΗΜΜΥ στις περιοχές ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικής-υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Στο τέλος του 6ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους τρεις παράλληλους κύκλους ειδίκευσης: Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, όπου κατά τη διάρκεια του 7ου έως και του 9ου εξαμήνου εμβαθύνουν σε επιλεγμένα αντικείμενα της εφαρμοσμένης επιστήμης του ΗΜΜΥ, παρακολουθώντας μαθήματα η πλειονότητα των οποίων σχετίζονται με τον επιλεχθέντα κύκλο ειδίκευσης. Με τη συμπλήρωση του 8ου εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να αρχίσουν να ασχολούνται με την διπλωματική τους εργασία. Κατά κανόνα οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου και μετά τη συγγραφή της την υποστηρίζουν ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Για την απόκτηση του διπλώματος ΗΜΜΥ οι φοιτητές οφείλουν:
1. Να εξεταστούν επιτυχώς σε αριθμό μαθημάτων, τα οποία αντιστοιχίζονται κατe5λάχιστον προς 270 πιστωτικές μονάδες ECTS. Από τα μαθήματα αυτά, αριθμός που αντιστοιχίζεται προς 180 πιστωτικές μονάδες ECTS ανήκει στο βασικό κύκλο σπουδών (μαθήματα γενικού και ειδικού υποβάθρου, 1ου έως και 6ου εξ.), ενώ τα υπόλοιπα που αντιστοιχίζονται προς 90 πιστωτικές μονάδες ECTS, διαμορφώνονται ανάλογα με τον κύκλο ειδίκευσης που έχει επιλεγεί (μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων, 7ου έως και 9ου εξ.) ως εξής:
Κύκλος ειδίκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
·Ο φοιτητής επιλέγει μαθήματα ελεύθερα στη βάση του περιεχομένου και των ECTS τους.
·Οφείλει να επιτύχει σε συνολικό αριθμό μαθημάτων που προσφέρει ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας που αντιστοιχεί σε κατe5λάχιστο 15 ECTS/εξάμηνο.
·Ο απαιτούμενος αριθμός των συνολικά 90 ECTS για τα εξάμηνα 7ο έως και 9ο, συμπληρώνεται μέσω της ελεύθερης επιλογής μαθημάτων από τα υπόλοιπα που προσφέρουν ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι έτεροι Τομείς του Τμήματος ή ενδεχομένως άλλων μαθημάτων που προσφέρονται από Τμήματα του ΑΠΘ ή ιδρυμάτων της αλλοδαπής (πρόγραμμα ERASMUS). Ο μέγιστος αριθμός των ECTS μονάδων των μαθημάτων που δεν δύνανται να αντιστοιχηθούν προς μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι 15 στο σύνολο του κύκλου ειδίκευσης.
·Είναι δυνατόν να συγκεντρώσει το σύνολο των απαιτούμενων 30 ECTS/ εξάμηνο για το δίπλωμα, επιτυγχάνοντας σε μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και μόνο.
Κύκλος ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
·Ο φοιτητής επιλέγει μαθήματα ελεύθερα στη βάση του περιεχομένου και των ECTS μονάδων τους.
·Οφείλει να επιτύχει σε συνολικό αριθμό μαθημάτων που προσφέρει ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών που αντιστοιχεί σε κατe5λάχιστο 50 ECTS.
·Ο απαιτούμενος αριθμός των συνολικά 90 ECTS για τα εξάμηνα 7ο έως και 9ο, συμπληρώνεται μέσω της ελεύθερης επιλογής μαθημάτων από τα υπόλοιπα που προσφέρουν ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, οι έτεροι Τομείς του Τμήματος ενδεχομένως άλλων μαθημάτων που προσφέρονται από Τμήματα του ΑΠΘ ή ιδρυμάτων της αλλοδαπής (πρόγραμμα ERASMUS). Ο μέγιστος αριθμός των ECTS μονάδων των μαθημάτων που δεν δύνανται να αντιστοιχηθούν προς μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι 15 στο σύνολο του κύκλου ειδίκευσης.
·Ο φοιτητής δύναται να συγκεντρώσει το σύνολο των απαιτούμενων ECTS μονάδων (90 για τα εξάμηνα 7ο-9ο) επιτυγχάνοντας σε μαθήματα που προσφέρει αποκλειστικά ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, εφόσον το επιθυμεί.
Κύκλος ειδίκευσης Τηλεπικοινωνιών
·Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή τρία (3) σε κάθε ένα από τα εξάμηνα 7ο, 8ο και 9ο, αντίστοιχα. Τα μαθήματα αυτά είναι συγκεκριμένα και συνεισφέρουν 17-18 ECTS μονάδες ανά εξάμηνο.
·Ο απαιτούμενος αριθμός των συνολικά 90 ECTS για τα εξάμηνα 7ο έως και 9ο συμπληρώνεται μέσω της ελεύθερης επιλογής μαθημάτων από τα υπόλοιπα που προσφέρει ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών, οι έτεροι Τομείς του Τμήματος ή ενδεχομένως άλλων μαθημάτων που προσφέρονται από Τμήματα του ΑΠΘ ή ιδρυμάτων της αλλοδαπής (πρόγραμμα ERASMUS). Ο μέγιστος αριθμός των ECTS μονάδων των μαθημάτων που δεν δύνανται να αντιστοιχηθούν προς μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι 15 στο σύνολο του κύκλου ειδίκευσης.
·Ο φοιτητής δύναται να συγκεντρώσει το σύνολο των απαιτούμενων ECTS μονάδων (90 για τα εξάμηνα 7ο-9ο) επιτυγχάνοντας σε μαθήματα που προσφέρει αποκλειστικά ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών, εφόσον το επιθυμεί.
2. Να εκπονήσουν, συγγράψουν και υποστηρίξουν επιτυχώς την διπλωματική τους εργασία, η οποία αντιστοιχίζεται προς 30 πιστωτικές μονάδες ECTS.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση, τρίμηνης ελάχιστης διάρκειας, η οποία έχει ενταχθεί στο 10ο εξ. του προγράμματος σπουδών και προσφέρεται σε όλους τους κύκλους ειδίκευσης ως προαιρετικό μάθημα (15 πιστωτικές μονάδες ECTS).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο απόφοιτος έχει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να μπορεί να σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει και συντηρεί συστήματα και υπηρεσίες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.
Το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών προσδίδει στον κάτοχό του τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του "Μηχανικού" και πιστοποιεί τις γνώσεις και τα δικαιώματα να ασκεί το επάγγελμα του, που περιλαμβάνει "τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας". Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές (2ου και 3ου Κύκλου).
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς : 5.00-6.49
Ανεπιτυχώς 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5
Πενταετές πρόγραμμα ολοκληρωμένων σπουδών πλήρους φοίτησης (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα x 13 εβδ./εξάμηνο, 300 πιστωτικές μονάδες ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (παρακολούθηση παραδόσεων, εργασίες, ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, διπλωματική εργασία και εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 60 πιστωτικές μονάδες ECTS αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα. 30 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Σε κάθε μάθημα και στη διπλωματική εργασία αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS ώστε να εκφραστεί ο απαιτούμενος φόρτος εργασίας.
Πλήρης φοίτηση με φυσική παρουσία.
κος Ιωάννης Θ. Ρέκανος