Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.edlit.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@edlit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (6 έτη σπουδών). Εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο.
Οι φοιτήτριες και και οι φοιτητές μας δύνανται να αποφοιτήσουν, αφού παρακολουθήσουν επιτυχώς μια ποικιλία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, τα οποία υπερβαίνουν ελάχιστα το απαιτούμενο σύνολο μονάδων ECTS (244 για όσες και όσους επιλέγουν την κατεύθυνση φιλοσοφία και 242 για όσες και όσους επιλέγουν την κατεύθυνση παιδαγωγική). Υπάρχει μια σειρά 10 μαθημάτων κορμού και των δύο κατευθύνσεων που είναι υποχρεωτικά για όλες και όλους, και τα οποία είναι καλύτερο να δηλώνονται στην αρχή των σπουδών προκειμένου όσοι και όσες φοιτούν στο Τμήμα μας να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των επιστημονικών αντικειμένων που καλλιεργούνται. Στην αρχή του 5ου εξαμήνου (ή και νωρίτερα) οι φοιτήτριες και οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στη γραμματεία ποια κατεύθυνση επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στη συνέχεια παρακολουθούν υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς 18 συνολικά μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, και Γλωσσολογίας. Τα ανωτέρω μαθήματα αποσκοπούν στο να καταστήσουν τους/τις αποφοίτους μας ικανούς να καλύπτουν τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος στη δευτροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος απαιτούνται βασικές γνώσεις υπολογιστών και η γνώση μιας ξένης γλώσσας.
Το πρόγραμμά μας αποσκοπεί στο να προσφέρει σε όλους τους φοιτητές και σε όλες τις φοιτήτριες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα εφόδια προκειμένου να καταστούν υπεύθυνοι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί που θα μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στις απαιτητικές συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως, όσοι και όσες έχουν επιλέξει την κατεύθνση φιλοσοφίας είναι σε θέση: (α) να γνωρίζουν έννοιες, μεθόδους και θεωρίες που σχετίζονται με τα βασικά πεδία και τα ρεύματα της φιλοσοφικής σκέψης, (β) να αναλύουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν αρχαιοελληνικά φιλοσοφικά κείμενα, (γ) να συντάσσουν φιλοσοφικά δοκίμια όπου θα αναπτύσσουν επιχειρήματα εφαρμόζοντας τη σχετική μεθοδολογία, (δ) να αναπτύσσουν κριτικό προβληματισμό για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος,(ε) να εκτιμούν την τέχνη διαμέσου της κατάρτισής τους σε ζητήματα αισθητικής και (στ) να καλλιεργούν και να εκλεπτύνουν την ηθική κρίση τους.
Επιπλέον, οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες που ειδικεύονται στην παιδαγωγική επιστήμη είναι σε θέση: (α) να επιδείξουν την εξοικείωση τους με έννοιες, θεωρίες και μεθόδους κοινωνικής έρευνας (ποσοτικών και ποιοτικών) οι οποίες σχετίζονται με επιστήμες της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε τομείς σπουδών, όπως η σχολική παιδαγωγική και διδακτική, η ιστορία της εκπαίδευσης, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, η συγκριτική παιδαγωγική, η εκπαίδευσης ενηλίκων και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ψυχολογία, η ειδική εκπαίδευση και η διαπολιτισμική εκπαίδευση, (β) να προσαρμόσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην σχολική και γενικότερα στην εκπαιδευτική πράξη ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, (γ) να συντάξουν επιστημονικά κείμενα με βάση τα ισχύοντα ακαδημαϊκά πρότυπα συγγραφής και με τη χρήση της εγχώριας και της διεθνούς βιβλιογραφίας, (δ) να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε έρευνες μικρής κλίμακας στο πεδίο των σπουδών τους, (ε) να εργάζονται ανεξάρτητα ή/και σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού ερευνητικού στόχου, (στ) να σκέφτονται κριτικά για ζητήματα τα οποία αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτικής και πρακτική, (ζ) να επιδείξουν προσωπική και επαγγελματική υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνική και πολιτιστική ποικιλομορφία, στα ζητήματα φύλου, καθώς και στην προώθηση ενός πολιτισμού της ειρήνης.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής μπορούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε ιδιωτικά σχολεία, σε φροντιστήρια και στον ιδιωτικό τομέα.
Το πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διεξαγωγή μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η βαθμολογική κλίμακα από το 1 έως το 10
Για όλα τα αντικείμενα σπουδών.
Άριστα: 8,50 - 10
Λίαν Καλώς: 6.50- 8.49
Καλώς: 5 - 6,49
Ανεπιτυχώς: μηδέν έως 4,99
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 5
8 εξάμηνα, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS και κάθε εξάμηνο σε 30 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών) (1ECSTS = 25-30 ώρες φόρτου εργασίας ανά φοιτητή). Η συμμόρφωση με τον κανονισμό ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Ακαδημαϊκών Μονάδων) ξεκίνησε το 2007, όταν η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με το σχετικό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο (με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ5 / 89656 / Β3, την τέχνη. 1-3, ΦΕΚ 1466 / 2007 / Β).
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
κος Κωνσταντίνος Τσιούμης