Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τίτλος ΣπουδώνΦιλοσοφίας
Πρόγραμμα Σπουδών2014 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φιλοσοφίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.edlit.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@edlit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Φιλοσοφίας
Μεταπτυχιακό
Στο Π.Μ.Σ. του Τομέα Φιλοσοφίας για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι: Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων, εφόσον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισοτίμους. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε φιλοσοφικά μαθήματα και σε μια ξένη γλώσσα και δίδουν προφορική συνέντευξη στην αρμόδια επιτροπή.
Το ΠΜΣ του Τομέα Φιλοσοφίας επικεντρώνεται στη συστηματική φιλοσοφική θεώρηση εννοιών και προβλημάτων από όλους τους φιλοσοφικούς κλάδους καθώς και στη μελέτη του συνόλου της Ιστορίας της Φιλοσοφίας από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα. Οι απόφοιτοί του διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν κριτικά βασικά φιλοσοφικά ζητήματα.
To ΠΜΣ του Τομέα Φιλοσοφίας δεν παρέχει κάποιο επαγγελματικό δικαίωμα.
Ο 2ος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) καθιστά δυνατή την πρόσβαση στον 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα).
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
http://www.edlit.auth.gr/sites/default/files/attachements/MA_Phil_Kanonismos.pdf)
Τέσσερα (4) Εξάμηνα 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των
απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Κωνσταντίνος Τσιούμης