Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Μαθηματικών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.math.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@math.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Μαθηματικών
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου και Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου
Ο φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω, και συγκεντρώνει τουλάχιστον 135 διδακτικές μονάδες ή 240 ECTS. Συγκεκριμένα, κάθε φοιτητής για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς: α) σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) του Τμήματος, β) στα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή και γ) σε τόσα επιλογής μαθήματα (Ε), από τον κατάλογο που καταρτίζει το Τμήμα, όσα απαιτούνται για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου διδακτικών μονάδων.
Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται γραπτά ή μέσω εργασίας.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Mαθηματικών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών στην κατανόηση της επιστήμης των μαθηματικών και στη μελέτη των εφαρμογών της στις θετικές επιστήμες και στις νέες τεχνολογίες. Στα έξι πρώτα εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών, προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο στα Θεωρητικά όσο και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Πληροφορικής που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στα τρία τελευταία εξάμηνα, ο φοιτητής μέσω ενός συνόλου επιλογών από διαφορετικές γνωστικές περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, μπορεί να δημιουργήσει το δικό του μαθηματικό προσανατολισμό.
Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) που απαιτείται εφαρμογή των μαθηματικών πχ. Στατιστική, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Συνεχίζοντας σε μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να ασχοληθούν με τη βασική ή την εφαρμοσμένη έρευνα.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματος τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν την γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5,00.
8 εξάμηνα, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση
κος Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης