Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Οικονομικών Επιστημών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.econ.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@econ.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται σε δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών που αποτελείται από τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα, περιλαμβάνει κοινά για όλους του φοιτητές και φοιτήτριες μαθήματα και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε δυο κατευθύνσεις :
(Α) Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Β) Οικονομίας
Ο κάθε φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει να επιλέξει στο Εe5ξάμηνο σπουδών μία εκ των πιο πάνω δυο κατευθύνσεων. Τα μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης δηλώνουν την ειδίκευση.
Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να δηλώσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 46 μαθήματα. Από αυτά τα 37 είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα (21 Υποχρεωτικά Κορμού και 16 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης), τα 8 Μαθήματα Επιλογής και τo 1 μάθημα Ξένης Γλώσσας.
Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.
Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 46 (υποχρεωτικών και επιλεχθέντων) μαθημάτων που δήλωσε και εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/φοιτήτρια.
Οι ώρες διδασκαλίας είναι τέσσερις (4) την εβδομάδα για τα Υποχρεωτικά μαθήματα και τρεις (3) για τα μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης.
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για διάστημα ενός ή δύο κατά μέγιστο ακαδημαϊκών εξαμήνων) μέσω των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ERASMUS).
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές της Οικονομικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Πτυχίο.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας , Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.
Πλήρης φοίτηση.
κος Μωϋσής Σιδηρόπουλος