Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΝέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.vis.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@vis.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Προπτυχιακό
Η εισαγωγή στο Τμήμα γίνεται με ειδικές εξετάσεις και απαιτείται Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριο Γυμνασίου για υποψήφιους με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση.
O χαρακτήρας των σπουδών που παρέχει το Τμήμα είναι κυρίως καλλιτεχνικές εργαστηριακές σπουδές που συμπληρώνονται με αντίστοιχες επιστημονικές, θεωρητικές και παιδαγωγικές, προκειμένου να διαμορφώσουν καλλιτέχνες, με σφαιρική παιδεία και εξειδικευμένες καλλιτεχνικές ικανότητες. Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ, το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου με αναγραφή της Κατεύθυνσης. Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική. Λειτουργούν επτά θεσμοθετημένα καλλιτεχνικά εργαστήρια. Στην Κατεύθυνση της Ζωγραφικής λειτουργούν πέντε (5) εργαστήρια, στην Κατεύθυνση της Γλυπτικής ένα (1) και στην Κατεύθυνση της Χαρακτικής ένα (1).
Οι φοιτητές υποχρεούνται με την εγγραφή τους στο Τμήμα, να επιλέξουν Κατεύθυνση και Εργαστήριο. Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα Κύρια Υποχρεωτικά Καλλιτεχνικά μαθήματα Κατεύθυνσης, στα Κύρια Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού, στα κατc5πιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα και να υποστηρίξουν την Διπλωματική τους Εργασία, ώστε να συμπληρώσουν 300 ECTS. Τα Καλλιτεχνικά μαθήματα είναι Εργαστηριακά.
Για την απόκτηση του πτυχίου:
στις κατευθύνσεις Ζωγραφικής και Χαρακτικής, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε σαράντα τρία (43) Καλλιτεχνικά και Θεωρητικά μαθήματα.
Από τα σαράντα τρία (43), τα είκοσι τρία (23) είναι Καλλιτεχνικά μαθήματα εκ των οποίων τα δεκαεννιά (19) είναι Υποχρεωτικά και τα τέσσερα (4) είναι κατc5πιλογήν Υποχρεωτικά. Τα Θεωρητικά μαθήματα είναι είκοσι (20), εκ των οποίων τα δέκα οκτώ (18) είναι Υποχρεωτικά και τα δύο (2) κατc5πιλογήν Υποχρεωτικά
στην κατεύθυνση Γλυπτική υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία, σε είκοσι δύο (22) Υποχρεωτικά Καλλιτεχνικά και είκοσι τέσσερα (24) Υποχρεωτικά Θεωρητικά και τέσσερα (4) Επιλεγόμενα Καλλιτεχνικά και δύο (2) Επιλεγόμενα Θεωρητικά και δύο (2) Επιλεγόμενα Θεωρητικά μαθήματα.
με κατεύθυνση Χαρακτική αν και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία, σε δεκαεπτά (15) Υποχρεωτικά Καλλιτεχνικά και είκοσι δύο (24) Υποχρεωτικά Θεωρητικά και τέσσερα (4) Επιλεγόμενα Καλλιτεχνικά και δύο (2) Επιλεγόμενα Θεωρητικά μαθήματα.
Παρά το ότι ο συνολικός αριθμός των καλλιτεχνικών μαθημάτων του Προγραμματος Σπουδών είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των θεωρητικών μαθημάτων, το ποσοστό των ECTS. των Καλλιτεχνικών μαθημάτων ανέρχεται στο ογδόντα (82,67%) έναντι του ποσοστού των δέκα επτά και τριάντα τριών εκατοστών (17,33%) των Θεωρητικών μαθημάτων, επί του συνόλου των ECTS .
Στο Θ΄ και Ι΄ εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής επιλέγει, σε συνεννόηση με τον οικείο Καθηγητή, το θέμα της διπλωματικής του εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία είναι το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής πορείας του φοιτητή στο Τμήμα και ενσωματώνει το σύνολο των καλλιτεχνικών γνώσεων που έλαβε κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Εκπονείται στο πλαίσιο μιας καλλιτεχνικής μελέτης και παραγωγής. το αντικείμενό της πρέπει να είναι συναφές με το περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων που διδάσκονται στην κατεύθυνση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει το καλλιτεχνικό του έργο και να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία στην υπεύθυνη για τις πτυχιακές εξετάσεις επιτροπή.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση των εξειδικευμένων καλλιτεχνικών και θεωρητικών γνώσεών τους, μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως εικαστικοί δημιουργοί. Ειδικότερα σε όλους τους Τομείς της εκπαίδευσης, ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε θέματα Πολιτισμού, σε μουσεία, στο θέατρο, σε αρχαιολογικές υπηρεσίες, στη διαφήμιση, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, και σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς (Kalos) Good : 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Δημήτριος Ζουρούδης