Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ptychio Pedagogikou Tmimatos Dimotikis Ekpaideysis) (Degree in School of Primary Education)
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.eled.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@eled.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ptychio Pedagogikou Tmimatos Dimotikis Ekpaideysis) (Degree in School of Primary Education)
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαµόρφωση δασκάλων/σσών µε δηµοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων. Επιδιώκει τη διαµόρφωση δασκάλων/σσών που αντιµετωπίζουν µε θετικό πνεύµα τον µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης µιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της Δικαιοσύνης, της Δηµοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ισότητας. Δασκάλων/σσών που σέβονται τον πλουραλισµό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση. Δασκάλων/σσών οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν και µπορούν να χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο περιεχόµενο και στις µεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειµένου. Δασκάλων/σσών οι οποίοι/ες έχουν µια ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια µε την έννοια του σεβασµού και της κατανόησης της φύσης και των διαφορετικών πολιτισµών, καθώς και µε την έννοια της διαρκούς ενεργητικής παρέµβασης στα κοινά.
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ανταποκρίνεται στους παραπάνω σκοπούς. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι/νες να παρακολουθήσουν 20 υποχρεωτικά μαθήματα (=105 Διδακτικές Μονάδες), να επιλέξουν 1 κατe5πιλογήν υποχρεωτικό (=3 Διδακτικές Μονάδες), 19 επιλεγόμενα μαθήματα (=57 Διδακτικές Μονάδες) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (=3 Διδακτικές Μονάδες). Συνολικά, προκειμένου να λάβουν το πτυχίο, απαιτούνται 168 Διδακτικές Μονάδες. Οι δύο ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα είναι η Αγγλική και η Γαλλική.
Στο πλαίσιο του προγράμματος καταβάλλεται προσπάθεια τα μαθήματα που διδάσκονται να αναφέρονται σε φαινόμενα και προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης και, παράλληλα, οι φοιτητές και φοιτήτριες μέσω του σημαντικού αριθμού επιλεγόμενων μαθημάτων να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το δικό τους δρόμο για την κατανόηση αυτών των φαινομένων και προβλημάτων, αναπτύσσοντας τα δικά τους ενδιαφέροντα. Επίσης, όσον αφορά την κατανομή των υποχρεωτικών μαθημάτων στη διάρκεια των σπουδών, το πρόγραμμα θεμελιώνεται στη λογική της προσέγγισης γενικών φαινομένων και προβλημάτων στα δύο πρώτα χρόνια σπουδών και της ενασχόλησης με τις διδακτικές των μαθημάτων και τη σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης στο τρίτο και τέταρτο έτος.
Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση και γιe1υτό το λόγο αφιερώνει σχεδόν αποκλειστικά ένα εξάμηνο του προγράμματος σπουδών (Ζ ή Η). Επίσης, διεξάγεται πρακτική άσκηση και στο Γ ή Δ εξάμηνο, ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες να εξοικειώνονται, μέσω παρακολούθησης διδασκαλιών και εκπόνησης σχετικών εργασιών, με τη διδακτική πράξη σε πρώτη φάση. Η σύνδεση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης της πρακτικής άσκησης με υποχρεωτικά μαθήματα απορρέει από τη βασική θέση του Τμήματος για την αναγκαιότητα της γόνιμης σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και πράξης. Στην πρώτη φάση (Γ ή Δ εξάμηνο) οι φοιτητές και φοιτήτριες εξοικειώνονται με τη λειτουργία των σχολείων ενώ, παράλληλα, διδάσκονται βασικές θεωρίες μάθησης και εφαρμογές τους στη διδασκαλία. Αυτό έχει ως σκοπό ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να κατακτήσουν εκείνες τις γνώσεις που χρειάζονται, προκειμένου να κατανοήσουν τη λειτουργία του σχολείου και τους διάφορους παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν το σχεδιασμό και συμβάλλουν στη διεξαγωγή της διδασκαλίας, ώστε να παίρνουν συνειδητές παιδαγωγικές αποφάσεις και να επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά μέσα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας τους. Στη δεύτερη φάση (Ζ ή Η εξάμηνο), οι φοιτητές και φοιτήτριες διδάσκονται τις θέσεις (ως προς τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας) πέντε ρευμάτων παιδαγωγικής σκέψης και όψεις του ζητήματος της αξιολόγησης (θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγική λειτουργία, κριτήρια, μορφές, τεχνικές, αποτελέσματα), ενώ, παράλληλα, παρακολουθούν, διδάσκουν σε σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και εκπονούν σχετικές εργασίες.
Επίσης, σημαντικός αριθμός μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από μαθήματα με εργαστηριακό προσανατολισμό (μαθήματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, εκπαιδευτικής τεχνολογίας, πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, πληροφοριακού γραμματισμού, διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων με σύγχρονα μέσα). Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων εξυπηρετείται από συγκεκριμένους εργαστηριακούς χώρους.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπούδες.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα : 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς : 6,50 - 8,49
Καλώς : 5,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς : 0,00-4,99
Ο Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός ειναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση τηε Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Περικλής Παυλίδης