Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Πληροφορικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.csd.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@csd.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Πληροφορικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής) σε χρονική διάρκεια που έρχεται σε συνάφεια με την ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια σπουδών. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία που κατοχυρώνει 15 ECTS. Aπό το 6ο εξάμηνο και μετά μπορούν να επιλέγουν από τα μαθήματα που προσφέρονται ώστε να συμπληρώσουν τα ECTS για τη λήψη του πτυχίου τους. Τα προαιρετικά μαθήματα των εξαμήνων 6-8 δομούνται σε προσδιορισμένες ομάδες μαθημάτων, που ονομάζονται ροές. Κάθε ροή αφορά ένα επιστημονικό πεδίο, είτε συνέργειες μεταξύ επιστημονικών πεδίων. Για τη λήψη του πτυχίου είναι υποχρεωτική η κατοχύρωση τουλάχιστον μίας ροής. Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται προφορικά/γραπτά ή μέσω εργασίας. Σύμφωνα με το ΠΔ 44 (ΦΕΚ τεύχος Ααρ. φύλλου 58, 8/4/2009, 3893-3895) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:
του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,-
των Πληροφοριακών Συστημάτων,-
των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου,-
του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και των Ψηφιακών Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης,-
των Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:(α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.(β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται παραπάνω σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.(γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανογράφησης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό και ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
ΟΚΤΩ (8) ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS =25-30 ώρες) (ΦΕΚ 1466/2007, No 5/89656/B3 ΆΡΘΡΟ 1,2,3). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ