ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ / INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT
ΚωδικόςΥ201
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005047

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600055366

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΤρίτη 12:00 έως 14:00
ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 09:00 έως 10:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές α) θα κατανοήσουν τη θέση και την αξία της Παλαιάς Διαθήκης στη θεολογική επιστήμη και την εκκλησιαστική θεολογία, β) θα ενημερωθούν στα βασικά επιστημονικά θέματα της μελέτης της, γ) θα κατανοήσουν τους βασικούς ερευνητικούς προβληματισμούς, δ) θα παρακολουθήσουν τους βασικούς σταθμούς της πορείας της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας σε αυτά και θα αξιολογήσουν τα πορίσματά της, ε) θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της διαμόρφωσής της και του περιεχομένου της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η γνωριμία με την Παλαιά Διαθήκη και ενημέρωση στα εισαγωγικά θέματα της σύνθεσής της (ιστορικά, φιλολογικά, γραμματολογικά) για το σύνολο της συλλογής και για καθένα από τα 49 της βιβλία ξεχωριστά. Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της Παλαιάς Διαθήκης: α) κατανόηση της θέσης και της αξίας της στη θεολογική επιστήμη και την εκκλησιαστική θεολογία, β) ενημέρωση στα βασικά επιστημονικά θέματα της μελέτης της, γ) κατανόηση των βασικών ερευνητικών προβληματισμών, δ) παρακολούθηση των βασικών σταθμών της πορείας της σύγ¬χρονης επιστημο¬νικής έρευνας σε αυτά και αξιολόγηση των πορισμάτων της, ε) γνώση και κατανόηση των βασικών στοιχείων της διαμόρφωσής της και του περιεχομένου της. Πρόγραμμα διδασκαλίας: 1. Εισαγωγικό. Ορολογία. Ορισμοί. Η επιστήμη της Εισαγωγής στην Π. Διαθήκη. Ιστορία του μαθήματος. 2. Γενική εισαγωγή: Η Παλαιά Διαθήκη ως ιστορία και αποκάλυψη 3. Η ιστορία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης 4. Η ιστορία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχαίο κείμενο. 5. Η ιστορία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Μεταφράσεις. Τα χειρόγραφα του Qumran 6. Η Μετάφραση των Ο΄: ιστορία, μέθοδος, σύγχρονη έρευνα 7. Ειδική εισαγωγή: Εισαγωγή στην Πεντάτευχο. Η σύνθεση της Πεντατεύχου 8. Τα βιβλία της Πεντατεύχου: συνθήκες συγγραφής, δομή, περιεχόμενο, διδασκαλία 9. Τα λοιπά ιστορικά βιβλία. 10. Τα ποιητικά βιβλία. 11. Τα προφητικά βιβλία Ι 12. Τα προφητικά βιβλία ΙΙ 13. Τα προφητικά βιβλία ΙΙΙ
Λέξεις Κλειδιά
Εισαγωγή, Παλαιά Διαθήκη, Βίβλος, κανόνας, κείμενο, Μετάφραση Εβδομήκοντα, μασωριτικό
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Εργαστηριακή Άσκηση251
Εξετάσεις251
Σύνολο1285,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) γραπτώς: Γενικη Eισαγωγη. β) προφορικώς: Ειδικη Εισαγωγη. γ) Ηλεκτρονικό τεστ αυτοαξιολόγησης στην πλατφόρμα του Blackboard. Ο βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των παραπάνω με αναλογία 4-4-2. Απαραίτητη προϋπόθεση ο προβιβάσιμος βαθμός στα (α) και (β). Η εξέταση επαναλαμβάνεται μόνο για το τμήμα εκείνο στο οποίο δεν ήταν επιτυχημένη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σ. Καλαντζάκη, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Θεσ/νίκη: Πουρναράς, 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κοντογόνου Κ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, Ἀθῆναι 1859. Δυοβουνιώτου Κ., Εἰσαγωγή εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς, Ἀθῆναι 1904. Παπαγεωργίου Σ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀλεξάνδρεια 1910. Ἀντωνιάδου Β., Ἐγχειρίδιον Εἰσαγωγῆς εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς. Α΄ Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, ἐν Ἀθήναις 1936. Μπρατσιώτου Π., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην μετά δύο παραρτημάτων περί ἀποκρύφων καί νεωτέρων μεταφράσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐν Ἀθήναις 1937 (21975). — Ἐπίτομος Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀθῆναι 1955 (31993). Παπαδοπούλου Ν., Ἑρμηνεία περικοπῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μετά στοιχείων Εἰσαγωγῆς, τεύχ. Α΄καί Β΄, Ἀθῆναι 1973. — Σύντομος Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἀθῆναι 2003 (γ΄ ἀνατύπωσις). Σιμωτᾶ Π., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, τεύχη Α΄ καί Δ΄, Θεσσαλονίκη 1973. Δόϊκου Δ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη (4 τεύχη), Θεσσαλονίκη 1975. — Συνοπτική Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη (ἀνατύπωση), Θεσσαλονίκη 1980. Χαστούπη Ἀ., Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην (πρός χρῆσιν τῶν φοιτητῶν), ἐν Ἀθήναις 1981. Καλαντζάκη Σ., Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη. Α΄ Γενική Εἰσαγωγή, Θεσσαλονίκη 1985. Καϊμάκη Δ. – Κωνσταντίνου Μ., Εἰσαγωγή στά ἱστορικά καί προφητικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί στοιχεῖα ἑβραϊκῆς γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1987. Περαιτέρω Βιβλιογραφία δίδεται στην πρώτη παράδοση
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2016