ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚ / History of the Higher Education in Greece: the case of the faculties of Philosophy
ΚωδικόςΠ1507
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Φούκας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280009207

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 49
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600056761

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 113 (112)
ΗμερολόγιοMonday 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν την ιστορία των δύο πρώτων φιλοσοφικών σχολών στην Ελλάδα. Να προβληματιστούν και να ερμηνεύσουν την ίδρυση και λειτουργία των σχολών αυτών. Να γνωρίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους και να το συγκρίνουν. Να γνωρίσουν τους πρώτους καθηγητές. Να προβληματιστούν για την επιλογή των φοιτητών/τριών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από το 1837, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, έως τη Μεταπολίτευση (1974). Η έμφαση θα δοθεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των δύο Πανεπιστημίων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: α) να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν οι συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο τις ι-διαίτερες συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας των δύο Πανεπιστημίων (1837 και 1926 αντί-στοιχα), β) να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διδακτικού προσωπικού των δύο Σχολών, διαχρονικά και συγκριτικά, γ) να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών και να ερμηνεύσουν κάθε φορά τον προ-σανατολισμό τους (επιστημονικός ή/και επαγγελματικός), δ) να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν την κοινωνική φυσιογνωμία των δύο Σχολών, ε) να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο των παιδαγωγικών σπουδών στις δύο Σχολές, διαχρονικά και συγκριτικά. Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με πολλαπλές πηγές (νομοθε-τικά κείμενα, αρχειακό υλικό: πρακτικά συνεδριάσεων, εκθέσεις πεπραγμένων, επετηρίδες, εφημερίδες και ημερολόγια κ.λπ.) για την αναπαράσταση του ιστορικού φαινομένου, τις οποίες θα κληθούν να προσεγγίσουν με δύο, κυρίως, μεθοδολογικά ‘παραδείγματα’ ανάλυσης και ερμηνείας, την ιστορική-ερμηνευτική μέθοδο και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, με κριτήριο κάθε φορά τη μορφή του προς εξέταση υλικού. Ημερομηνία Περιεχόμενα μάθησης 1 α) Εισαγωγή στη θεματική β) Κατανομή εργασιών – Ομάδες ερ-γασίας – Οδηγίες 2 α) Τεχνικά χαρακτηριστικά συγγραφής εργασιών β) Μεδοδολογικά ζητήματα ανάλυσης και ερμηνείας των πηγών γ) Πανεπιστήμιο: Εννοιολόγηση, γένε-ση, εξέλιξη, φιλοσοφία 3 α) Τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και η περίπτωση των ελληνικών Πανεπι-στημίων β) Οι Φιλοσοφικές Σχολές των ελληνι-κών Πανεπιστημίων έως τη Μεταπολί-τευση: Ιστορικο-συγκριτική θεώρηση 4 Παρουσίαση των βιβλίων: α) Σπ. Ράσης, Τα Πανεπιστήμιο χθες και σήμερα. Συμβολή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης: Η Αγγλοσαξωνική εμπει-ρία Συζήτηση 5 β) J. Ortega Y Gasset, Η αποστολή του Πανεπιστημίου (επιμ. Π. Κιμουρτζής) γ) Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συζήτηση Παρουσιάσεις εργασιών 6 α) Νόμοι και νομοσχέδια για την Πα-νεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (19ος αιώνας-Μεταπολίτευση) β) Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα: Λόγοι ίδρυσης των δύο Πανεπιστημί-ων με βάση τα Πρακτικά των συζητή-σεων στη Βουλή 7 α) Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθη-νών στον ημερήσιο τύπο β) Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσ-σαλονίκης στον ημερήσιο τύπο 8 α) Το πρόγραμμα μαθημάτων της Φι-λοσοφικής Σχολής Αθηνών (1837-1974) β) Το πρόγραμμα μαθημάτων της Φι-λοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1926-1974) 9 α) Οι Καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχο-λής Αθηνών (1837-1974) β) Οι Καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχο-λής Θεσσαλονίκης (1926-1974) 10 α) Φοιτητές και φοιτήτριες της Φιλο-σοφικής Σχολής Αθηνών: Αριθμητικά δεδομένα, γεωγραφική και κοινωνικο-οικονομική προέλευση β) Φοιτητές και φοιτήτριες της Φιλο-σοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης: Αριθ-μητικά δεδομένα, γεωγραφική και κοι-νωνικοοικονομική προέλευση 11 α) Η διδασκαλία της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών β) Η διδασκαλία της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης 12 α) Η στάση της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών στις εκπαιδευτικές μεταρρυθ-μίσεις β) Η στάση της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης στις εκπαιδευτικές με-ταρρυθμίσεις 13 Κλείσιμο και αξιολόγηση του σεμιναρί-ου
Λέξεις Κλειδιά
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Φιλοσοφική Σχολή, πρόγραμμα σπουδών, καθηγητές, φοιτητές/τριες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point, βίντεο, eclass, email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,6
Σεμινάρια241,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις30,1
Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις381,5
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών, που έχουν επιλέξει το σεμινάριο Π 1507, θα συνυπολογιστούν: α) η παρουσία τους στα σεμινάρια (οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές), β) η συμμετοχή τους και οι κριτικές παρεμβάσεις τους στη διάρκεια του σεμιναρίου (10%), γ) η εκπόνηση (25%) και προφορική υποστήριξη της εργασίας τους (15%) και δ) η επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση (50%), στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασίλης Α. Φούκας (2010), Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. Σ. Μπουζάκης (επιμ.) (2008), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. Αναστασιάδης, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αφηγείται την ιστορία του (1926-1973), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003. Δ. Αντωνίου, «Πανεπιστήμιο και Μέση Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο ως «παραγωγός» δι-δακτικού προσωπικού των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1850)», στο: Δ. Αντω-νίου, Διαδρομές και στάσεις στη Νεοελληνική Εκπαίδευση 19ος – 20ός αι., Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, σσ. 493-499. Ν. Βαρμάζης, «Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: η ίδρυση και η λειτουργία του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου», στο: Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρί-ου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 255-261. Άλκ. Βερέβη, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη Φιλο-σοφική Σχολή Αθηνών, 1950-1982, Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1999. Άλκ. Βερέβη, «Από τον οργανισμό του 1922 στον οργανισμό του 1932. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας», στο: Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρίου, Ελ-ληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 215-232. Α. Βρυχέα – Κ. Γαβρόγλου, Απόπειρες μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 1911-1981, Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1982. Αλ. Δημαράς, «Το Πανεπιστήμιο και οι θεραπαινίδες του», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Διεθνές Επιστημονικού Συνεδρίου, Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2008, σσ. 65-78. Κ. Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3η Μαΐου 1837. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-νών, Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Σειρά Ιστορία του Πανεπιστημίου, Αθήνα 1987. Κ. Θ. Δημαράς, «Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου», στο: Πανεπι-στήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμ-βρίου 1987, τόμ. Α΄, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1989, σσ. 43-54. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι πρώτες φοιτή-τριες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1890-1920, Θεσσαλονίκη 1988. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «"Όχι και Καθηγήτριαι!": Επαγγελματικές επιλογές, ακαδημαϊκή εξέλιξη και κοινωνική παρουσία των πρώτων πτυχιούχων γυναικών», στο: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματι-σμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 297-319. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «"Προ των προπυλαίων": Διεκδικήσεις και αντιστάσεις για την εί-σοδο των γυναικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1890) και Θεσσαλονίκης (1926)», στο: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Διερευνώντας το φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη Γενική, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 235-296. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα: 19ος και 20ός αιώνας», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 597-613. Β. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 2006. Β. Καραμανωλάκης, «Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ιστοριογραφικές διαδρομές του πανεπιστημια-κού θεσμού στο ελληνικό κράτος», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Guten-berg, Αθήνα 2011, σσ. 383-402. Π. Κιμουρτζής, «Πανεπιστήμιο (1910-1917): Καθηγητές, σύμπνοια και έριδα», στο: Η εκπαι-δευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 189-200. Π. Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1860): Οι πρώτες γενεές των διδασκόντων, Ε.Κ.Π.Α.-Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2001. Π. Κιμουρτζής, «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρότυπα: η ελληνική περίπτωση (1837)», Νεύσις, τχ. 12, 2003, σσ. 129-149. Κ. Κριμπάς, «Η Ανώτατη Παιδεία. 1922-1940», στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 7: Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ. 185-196. Π. Κυπριανός, «Φοιτητικός πληθυσμός και ζήτηση σπουδών στην Ελλάδα (1891-1936)», Τα Ιστορικά, τχ. 24-25, 1996, σσ. 225-252. Κ. Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 2004. Κ. Λάππας, «Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση, ιδεολογική λειτουργία», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 4ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σσ. 151-162. Α. Λιάκος, «Πανεπιστήμιο και Μεταρρύθμιση: τα ζητούμενα», Ομιλία στο συνέδριο του Ιστο-ρικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών "Πανεπιστήμιο και μεταρρύθμιση στην Ελ-λάδα: Ιστορικές προσεγγίσεις, Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2007, (σε ηλεκτρονική μορφή) Σπ. Μαρκέτος, «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κριτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας», στο: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμ. Β΄, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1989, σσ. 397-420. Σπ. Μαρκέτος, «Η ίδρυση του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: μια πολιτική επιλογή», Ομιλία στο συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών "Πανεπιστήμιο και μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: Ιστορικές προσεγγίσεις, Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2007, (σε ηλε-κτρονική μορφή) Δ. Ματθαίου, «Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Συγκριτική μελέ-τη της ιδεολογικής και θεσμικής μεταλλαγής του», στο: Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνε-δρίου - Η Παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα, Πάτρα 2001 (σε ηλεκτρονική μορφή). Ν. Παπαδάκης, Η Παλίμψηστη Εξουσία: Κράτος, Πανεπιστήμιο και Εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 2004. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμ. Α΄ - Β΄, Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1989. Π. Σιμενή, «Η υποδοχή της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Ιστορικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, Guten-berg, Αθήνα 2004, σσ. 227-240. Π. Σιμενή, Μεταρρύθμιση και αντίδραση. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών απέναντι στις εκπαιδευ-τικές αλλαγές (1899-1926), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2008. Α. Σκαρπαλέζος, Από την Ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 1964. Σπ. Ράσης, Τα Πανεπιστήμια χθες και σήμερα. Συμβολή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης: Η Αγ-γλοσαξονική εμπειρία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004. Άλκ. Ρήγος, Πανεπιστήμιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος. Από το Μεσαίωνα στη Νεωτερικότη-τα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000. Ν. Π. Τερζής, Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου. Συστηματική εξέταση του έρ-γου και της δράσης του, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20062. Ν. Π. Τερζής, «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών», στο: Ν. Π. Τερζής, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθ-μιση Πρόγραμμα και πραγματικότητα – πράγματα και πρόσωπα, Εκδοτικός Οίκος Α-δελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 148-169 Ν. Π. Τερζής, «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Από την ίδρυσή του ως τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου», Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περίοδος Β΄, τχ. 12, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 11-18 Β. Φούκας, Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1837-1910): αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940), Εκδοτικός Οίκος Αδελ-φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010. Β. Φούκας, «Η διδασκαλία της Ιστορίας στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου: Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση», Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τχ. 9, 2011, σσ. 95-122. Β. Φούκας, «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως τη Μεταπολίτευση: Πρόσωπα και προγράμματα, συνέχειες και ασυνέχειες», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 485-509. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000. Ι. Χασιώτης – Δ. Αραβαντινός, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αυγή του νέου αιώνα. Διαχρονική πορεία εβδομήντα πέντε χρόνων, Α.Π.Θ. 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-06-2017