ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (κοινωνικοποίηση-διαπολιτισμικότητα)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (κοινωνικοποίηση-διαπολιτισμικότητα) / Sociology of Education (socialisation-interculturalism)
ΚωδικόςΚΕ800
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντιγόνη Σαρακινιώτη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280008962

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 306
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (κοινωνικοποίηση-διαπολιτισμικότητα)
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600056785
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Λόγω του εισαγωγικού χαρακτήρα του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την κοινωνική διάσταση διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων. Επιδιωκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 1. Να γνωρίζουν τις διάφορες -συμπληρωματικές ή ανταγωνιστικές- θεωρίες και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 2. Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ εκπαίδευσης και ανισοτήτων. 3. Να κατανοήσουν και να μπορούν να αναλύουν τις κοινωνικές διαστάσεις που έχουν διαμορφώσει τα εκπαιδευτικά συστήματα. 4. Να αναλύουν σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. 5. Να μπορούν να εντοπίσουν εναλλακτικές μορφές του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι σε ισχύ και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους. 6. Να στοχαστούν πάνω στις επιδράσεις της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στην εκπαίδευση 7. Να γνωρίσουν τους στόχους, τα αξιώματα και τις πρακτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να μπορούν να την αντιπαραθέτουν με μονοπολιτισμικές εκπαιδευτικές πρακτικές 8. Να κρίνουν την αποτελεσματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης όσον αφορά τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη θεματική-εννοιολογική προσέγγιση (1ο μάθημα) Η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και οι μεταβολές της (2ο μάθημα) Ο θεσμός του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία (3ο μάθημα) Θεωρίες-μοντέλα κοινωνικοποίησης (4ο μάθημα) Ομάδες και φορείς κοινωνικοποίησης (5ο μάθημα) Η κοινωνική αναγνώριση της παιδικής ηλικίας (6ο μάθημα) Κοινωνική ανισότητα - οικογένεια και υπόβαθρο - ανισότητες στην εκπαίδευση. Επίδοση στο σχολείο και κοινωνική προέλευση - γλωσσικοί κώδικες(7ο μάθημα) Πολιτική της εκπαίδευσης (8ο μάθημα) Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη - κοινωνική κινητικότητα (9ο μάθημα) Μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση (10ο μάθημα) Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων (11ο μάθημα) Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εικόνα (12ο μάθημα) Γενικές διαπιστώσεις-προετοιμασία για τις εξετάσεις (13ο μάθημα)
Λέξεις Κλειδιά
το σχολείο ως θεσμός, κοινωνικοποίηση, παιδική ηλικία, κοινωνική και εκπαιδευτική ανισότητα, γλωσσικοί κώδικες, κοινωνική κινητικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με το λογισμικό Powerpoint, χρήση e-class (Open Courses) και blog του μαθήματος, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1255
Εξετάσεις
Άλλο / Άλλα
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει της γραπτής τους επίδοσης στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης συζητώνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να προσανατολίσουν τη μελέτη τους σε αυτά. Επίσης, αναρτώνται ενημερωτικά στο blog του μαθήματος. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων είναι ερωτήσεις κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης, σύγκρισης και εφαρμογής σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νικολάου, Σουζάνα-Μαρία (2006). Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. Δαμανάκης, Μιχάλης (επιμ.) (2003). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα: διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Banks, Olive (χχ). H Kοινωνιολογία της Εκπαίδευσης/μτφρ. Τάσος Δαρβέρης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Blackledge, David & Barry Hunt (1994[1985]). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης/μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κελπανίδης, Μιχάλης (2012). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κεσίδου, Αναστασία (2008). «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια εισαγωγή». Στο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο) (επιμ.), Οδηγός επιμόρφωσης-Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία, 21-36. Μιχαλακόπουλος, Γιώργος (2000). Κοινωνιολογία και εκπαίδευση: προσεγγίσεις στην κοινωνιολογική διερεύνηση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πράξης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Mühlbauer, K.R. (1995). Κοινωνικοποίηση: θεωρία και έρευνα/μτφρ. Δημήτρης Δημοκίδης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Νικολάου, Γιώργος (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Πεδίο. Νόβα-Καλτσούνη, Χριστίνα (2010). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. Φραγκουδάκη, Άννα (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. Χένεκα, Χανς Πέτερ (1989). Βασική κατεύθυνση Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης/μτφρ. Γ. Σ. Κακαλέτρης. Αθήνα: Καστανιώτης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-03-2016