ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ / EVALUATION AND ORGANIZATION OF TEACHING MATERIALS
ΚωδικόςΓλ3-451
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600008033

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600062269
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ3-329 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα επικεντρώνεται στα παρακάτω αντικείμενα: αξιολόγηση και συμπλήρωση στα περιλαμβανόμενα σε βιβλία διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με υλικό που σχεδιάζεται από το διδάσκοντα/τη διδάσκουσα σε συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών, τις ανάγκες και το επίπεδό τους. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος, γίνεται: παρουσίαση του ευρύτερου πλαισίου της εκπαίδευσης, συνοπτική παρουσίαση των μεθόδων που εμφανίζονται σε διδακτικά εγχειρίδια, και του αναλυτικού προγράμματος στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπρόσθετα, το μάθημα (α) παρέχει στους αυριανούς δασκάλους της αγγλικής τις μεθόδους και τις γνώσεις ώστε να αξιολογούν, να επιλέγουν και να προσαρμόζουν το υλικό διδασκαλίας με τον πιο πρόσφορο τρόπο ανάλογα με το συγκεκριμένο περιβάλλον διδασκαλίας, και (β) επιτρέπει να συσχετισθεί το υλικό διδασκαλίας με τις τρέχουσες πρακτικές στη μεθοδολογία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Το μάθημα διερευνά επίσης ποιο υλικό πρέπει να σχεδιάζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται ο δάσκαλος (πχ. μικροί μαθητές, έφηβοι και ενήλικες) και το επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι φοιτητές /ήτριες αναλαμβάνουν την αξιολόγηση διδακτικού υλικού και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος προσδοκάται ότι όσοι το παρακολούθησαν θα είναι σε θέση: • να κατανοούν ποικιλία τεχνικών για αξιολόγηση του πρόσφορου διδακτικού υλικού, • να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές του κατάλληλου κατά περίπτωση υλικού διδασκαλίας, • να εφαρμόζουν τα ενδεικνυόμενα καθήκοντα σε μια δεδομένη κατάσταση, • να προσαρμόζουν το υλικό διδασκαλίας σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον διδασκαλίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- διδακτικό πλαίσιο Υλικά και διδακτικά υλικά, διδακτικοί στόχοι, μαθητές (μικροί μαθητές, έφηβοι και ενήλικες) και πώς μαθαίνουν, τα θέματα που τους ενδιαφέρουν καιποια διδακτικά υλικά χρειάζονται, μικρο-πλαίσιο και μακροπλαίσιο, παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, ανάγκες μαθητών, παράγοντες που επηρεάζουν τους δασκάλους - αρχές αξιολόγησης διδακτικού υλικού και τύποι αξιολόγησης Ο ρόλος του διδακτικού εγχειριδίου (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα), παραδοσιακά και επικοινωνιακά διδακτικά εγχειρίδια, σκοπός της αξιολόγησης, αρχές σχετικές με την αξιολόγηση, τύποι αξιολόγησης - οργάνωση διδακτικού εγχειριδίου και συμπληρωματικού υλικού οδηγός του δασκάλου, σχόλια εκδότη, οργάνωση σελίδας βιβλίου - προσαρμογή διδακτικού υλικού (πώς, γιατί, τι) Τρόποι διαφοροποίησης κειμένων και δραστηριοτήτων (πηγή δυσκολίας) - δημιουργώντας ένα βιβλίο που αντανακλά την προσωπική άποψη του μαθητή - υλικά για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων (ακουστική, προφορική δεξιότητα, ανάγνωση, γραφή) - υλικά για την ανάπτυξη γραμματικής και λεξιλογίου - τα αγγλικά και το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα - ανάπτυξη διδακτικού υλικού για αυτονομία, εκπαίδευση του μαθητή, πολιτιστικής συνειδητοποίησης
Λέξεις Κλειδιά
αξιολόγηση, οργάνωση διδακτικού υλικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (http://www.enl.auth.gr/course.asp?Id=108)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Braun, Linda W. 2001. Introducing the Internet to Young Learners: Ready-to-Go Activities and Lesson Plans. Neal-Schuman Publishers. Carter, R. and Nunan, D. 2001. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press. Cunningworth, A. 1995. Choosing your Coursebook. Oxford: Heinemann. Dean, J. 1992. Organising Learning in the Primary School Classroom. London: Routledge. Dudeney, G. 2000. The Internet and the Language Classroom. Cambridge: CUP. Edge, J. 1993. Essentials of English Language Teaching. Harlow: Longman. Grant, N. 1987. Making the Most of your Textbook. Harlow: Longman. Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman. Lewis, G. 2004. The Internet and Young Learners. Oxford: OUP. Littlewood, W. 1994. Communicative Language Teaching. Cambridge University Press. McDonough, J. and Shaw, C. 2003. Materials and Methods in ELT. Blackwell. McGrath, I. 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press. Prodromou, L. 1992. Mixed Ability Classes. Macmillan. Scrivener, J. 2005. Learning Teaching. Oxford: Macmillan. Tomlinson, B. (Ed.) 1998. Materials Development for Language Teaching. Cambridge: CUP. Tomlinson, B. (Ed.) 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum. Warschauer, M., Shetzer, H., Meloni, C. F. 2000. Internet for English Teaching. TESOL. Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-02-2020