ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: COGNITIVE DEVELOPMENT
ΚωδικόςΥΒ.1.003
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΖωή Μπαμπλέκου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003373

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 110
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600067721
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕΠΑΕΕλισάβετ Χρυσοχόου, Αδαμαντία Δουρούμα
2. ΚΟΙΝΗ ΤΑΞΗΕλισάβετ Χρυσοχόου, Αδαμαντία Δουρούμα
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Τμήμα έχει απευθύνει έγγραφο προς τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, αναλύοντας τις επιφυλάξεις του για την ταξινόμηση που προτείνεται. Έχει υποστηρίξει ότι η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται δεν καλύπτει επαρκώς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συζήτησης και της επεξεργασίας των θέσεων αυτών από τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, το Τμήμα επιφυλάσσεται για την συμπλήρωση των σχετικών στόχων, οι οποίοι δεν καλύπτουν την ποικιλότητα εκπαίδευσης που παρέχει. Οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται καταρχήν να γνωρίσουν τις σημαντικότερες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας, με έμφαση στις θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τα βασικά σημεία της συμπεριφοράς του παιδιού στο νηπιαγωγείο, στο σπίτι, στη δραστηριότητά του εν γένει. Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες και φοιτητές εισάγονται στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού ανά ηλικιακή περίοδο και καλούνται να την προσεγγίσουν με εργαλείο τις θεωρίες της ανάπτυξης. Ο στόχος είναι να είναι σε θέση να «αναγνώσουν» τις βασικές αναπτυξιακές παραμέτρους της παιδικής συμπεριφοράς στο επίπεδο της μνήμης, της γλώσσας, της σκέψης, της μάθησης, στο επίπεδο εν γένει της ανάπτυξης του γνωστικού συστήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Θεμελιώδη ερωτήματα – μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία της ανάπτυξης. Οι θεωρίες της μάθησης της συμπεριφοράς (Pavlov, Skinner, Bandura). Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες (Freud, Erikson). Η γνωστική γενετική θεωρία (Piaget, Νεοπιαζετιανοί). Η θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών (Klahr, Siegler). Οι θεωρίες της επίδρασης του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου (Bronfenbrenner, Bruner, Vygotsky). Βρεφική περίοδος: Γνωστική ανάπτυξη (αντιληπτικοκινητική, γνωστικές αλλαγές), σχέση με τον κόσμο. Νηπιακή περίοδος: Γνωστική ανάπτυξη (γλώσσα, μνήμη, σκέψη), διαμόρφωση της έννοιας και του ρόλου του φύλου. Σχολική περίοδος: Γνωστική ανάπτυξη (μνήμη, ανάγνωση, γραφή, νοημοσύνη).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών361,4
Εξετάσεις
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S.R., (Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών (2014). Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα. [Lightfoot, C., Cole, M. & Cole, S.R., (Ed. in Greek, Z. Bablekou) The development of children (2014). Gutenberg. Athens.]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μπαμπλέκου Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Αθήνα. [Bablekou, Z. (2003). Memory development: A cognitive route through childhood. G. & K. Dardanos Publishers. Athens.] Εξειδικευμένη βιβλιογραφία που ανακοινώνεται κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένων θεματικών [Specialized references durig classes]. Specialized references during classes.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2017