ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II
ΚωδικόςΨΥ-232
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013495

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 255
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600070247
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν: • να περιγράφουν βασικές πτυχές, ορόσημα και μηχανισμούς της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της προσωπικότητας από τη μέση παιδική έως και την τρίτη ηλικία • να προσεγγίζουν κριτικά τα σχετικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα και να σκέφτονται δημιουργικά ως προς αυτά.
Γενικές Ικανότητες
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ανάπτυξης (γνωστικής, συναισθηματικής και ανάπτυξης της προσωπικότητας) από τη μέση παιδική ηλικία έως και το τέλος της ζωής. Η πορεία, οι μηχανισμοί ανάπτυξης και τα επιτεύγματα ανά πεδίο μελέτης θα συζητηθούν υπό το πρίσμα βασικών θεωρητικών πλαισίων και στη βάση σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών δεδομένων, καθώς και σε σχέση με διαφορετικά πλαίσια της ανάπτυξης (οικογένεια, σχολείο, εργασία, κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον).
Λέξεις Κλειδιά
γνωστική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη προσωπικότητα, παιδί, έφηβος, ενήλικας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint και οπτικο-ακουστικού υλικού κατά τη διδασκαλία - Xρήση elearning για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, elearning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Craig, C & Baucum, D (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου,τόμος Β΄ Αθήνα, Παπαζήσης Cole, M. & Cole, S. (2000).Η ανάπτυξη των παιδιών, Αθήνα, Τυπωθήτω
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469. Arnett, J. J. (2007). Emerging adulthood: What is it, and what is it good for?. Child Development Perspectives, 1(2), 68-73. Berk, L. (2016) (Επιμ. Ε. Μακρή- Μπότσαρη). H ανάπτυξη των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. Berk, L. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Η προσέγγιση της δια βίου ανάπτυξης. Αθήνα: Πολιτεία. Cole, M. & Cole, S. R. (2011). Η Ανάπτυξη των Παιδιών – Τόμος Β’ (Επιμ. Z. Μπαμπλέκου). Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός Donaldson, M. (2001) (Επιμ. Στ. Βοσνιάδου). Η σκέψη των παιδιών. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014, Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Μπαμπλέκου Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Schacter, D. L., Gilbert D. T., & Wegner, D. M. (2012, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Ψυχολογία. Εκδ. Gutenberg. Slater, A. & Bremner, G. (2019, Επιμ. Β. Τσούρτου). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2021