ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / STRATEGIES OF LANGUAGE LEARNING AND COMMUNICATION
ΚωδικόςΓλ3-327
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007232

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600071465
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γλ3-226
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των ειδικών πνευματικών διεργασιών και συμπεριφορών των ατόμων οι οποίες τα βοηθούν στην αντίληψη, μάθηση, και απομνημόνευση νέων πληροφοριών (στρατηγικές μάθησης) καθώς επίσης και στη διάδρασή τους με άλλα άτομα (επικοινωνιακές στρατηγικές).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται περιγραφή του ρόλου των στρατηγικών μάθησης, ιδιαίτερα των γλωσσικών στρατηγικών, κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διάφορες τεχνικές, προσεγγίσεις ή συνειδητές πράξεις τις οποίες χρησιμοποιεί ο μαθητής στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί σε μία μαθησιακή ή επικοινωνιακή ανάγκη ή ακόμη και καθολικές γλωσσικές στρατηγικές οι οποίες διευκολύνουν τη διαδικασία επεξεργασίας της γλωσσικής πληροφορίας. Επί πλέον, σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε σχέση με την ύπαρξη στρατηγικών, οι οποίες με την καθοδήγηση του δασκάλου είναι δυνατόν να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τους μαθητές ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και ανεξάρτητοι κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1255
Εκπόνηση μελέτης (project)251
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Βιβλίο: Psaltou-Joycey, A. (2010). Language learning strategies in the foreign language classroom. Thessaloniki: University Studio Press. 2. Φωτοτυπημένο υλικό από διάφορες πηγές 3.Υλικό παραδόσεων και παρουσιάσεων μέσα στην τάξη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bialystok, E. (1990). Communication strategies. Oxford: Basil Blackwell. Cohen, A.D. (1998). Strategies in learning and using a second language. Longman. Dickinson, L. (1992). Learner autonomy. Dublin: Authentic. Ehrrman, M. (1996). Second language learning difficulties: Looking beneath the surface. Thousand Oaks, CA: Sage. Faerch, C. & G. Kasper (eds.) (1983). Strategies in interlanguage communication. London: Longman. Kasper, G. & E. Kellerman (eds.) (1997). Communication strategies. London: Longman. McDonough, S.H. (1995). Strategy and skill in learning a foreign language. London: Edward Arnold. O’Malley, J.M. & A.U. Chamot (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: CUP. O’Malley, J.M., A.U. Chamot, G. Stewner-Manzanares, L. Küpper & R. Russo (1985). “Learning strategies used by beginning and intermediate ESL students”. In Language Learning, 35: 21-46. Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House. Oxford, R.L. (ed) (1996). Language learning strategies around the world: Cross-cultural perspectives. Manoa: University of Hawaii Press. Psaltou-Joycey, A. (2010). Language learning strategies in the foreign language classroom. Thessaloniki: University Studio Press. Psaltou-Joycey, A. (1996a). “Strategy use in caretaker-child interactions”. In Journal of Applied Linguistics, 11: 47-67. Thessaloniki. Psaltou-Joycey, A. (1996b). “Socialising in the language classroom”. In Proceedings of the 11th International Conference, Greek Applied Linguistics Association, 7: 275-281. Thessaloniki. Psaltou-Joycey, A. (2008). Cross-cultural differences in the use of learning strategies by students of Greek as a second language. Journal of Multilingual and Multicultural Development 29/4: 310-324. Psaltou-Joycey, A. (2010). Language learning strategies in the foreign language classroom. Thessaloniki: University Studio Press. Psaltou-Joycey, A. & E. Joycey (2001). ‘The effect of strategy instruction on developing speaking skills”. In Proceedings of the 12th International Conference, Greek Applied Linguistics Association, 78: 425-437. Thessaloniki. Psaltou-Joycey, A. & Z. Kantaridou (2009). Plurilingualism, language learning strategy use and learning style preferences. International Journal of Multilingualism 6/4: 460-474 Psaltou-Joycey, A. & Z. Kantaridou (2011). Major, minor, and negative learning style preferences of university students. System 39/1. Psaltou-Joycey, A. and G. Ypsilantis (2001). Contrastive discourse in Greek application letters. In Procedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics (pp. 598-604). Thessaloniki: University Studio Press. Reid, J. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle & Heinle. Wenden, A. & J. Rubin (1987). Learner strategies in language learning. NJ: Prentice Hall. Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy. Prentice Hall.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-07-2015