ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ / Instrumental Chemical Analysis II
ΚωδικόςΥΧΥ451
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001094

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600101401
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ατομική Φασματοσκοπία. Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με ατομοποιητές φλόγα, φούρνο θερμαινόμενου γραφίτη, γεννήτρια υδριδίων και ψυχρού ατμού. Φασματομετρία ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. Φασματομετρία μαζών συνδυασμένη με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. Φασματομετρία μαζών συνδυασμένη με ICP και χρωματογραφικές τεχνικές. Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ και απορρόφησης ακτίνων Χ. Φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ. Περιθλασιμετρία κόνεως. Φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία ακτίνων Χ. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία Auger. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης στη χημική ανάλυση. Συνδυασμοί της μικροσκοπίας σάρωσης με τεχνικές ακτίνων Χ. Μη αυτοματοποιημένες κινητικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης. Αυτόματες μέθοδοι χημικής ανάλυσης. Αυτόματοι αναλυτές συνεχούς ροής. Αυτόματες μέθοδοι προσυγκέντρωσης και διαχωρισμού σε σειρά. Συνδυασμός αυτόματων μεθόδων με την ατομική φασματομετρία. Εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές των παραπάνω τεχνικών στη μονοστοιχειακή και πολυστοιχειακή χημική ανάλυση.
Λέξεις Κλειδιά
φασματομετρία, φλόγα, φούρνος, γραφίτης, χρωματογραφία, ατομοποίηση, μάζα, συνδυασμός, ακτίνεςΧ, μικροσκοπία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ των συγγραφέων: Ι. Α. Στράτη, Δ. Γ. Θεμελή, Γ.Α. Ζαχαριάδη, Α. Ν. Ανθεμίδη, Α.Σ. Οικονόμου, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2004.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog,F. James Holler, Stanley R. Crouch, 6th Ed. ISBN-13: 978-0495012016
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2013