ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / RURAL SOCIOLOGICAL RESEARCH
ΚωδικόςΝ120Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001840

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600103073
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 1. θα ενισχύσουν τη γνώση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας 2. θα ενισχύσουν την ευαισθησία τους σε θέματα δεοντολογίας έρευνας 3. θα μπορούν να χειριστούν εργαλία αναζήτησης βιβλιογραφίας 4. θα μπορούν να διαβάσουν και να αξιολογήσουν επιστημονικές εργασίες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία διερευνητική πρώτη σειρά παραδόσεων σχετικά με το φιλοσοφικό υπόβαθρο της Κοινωνιολογικής Έρευνας στον αγροτικό χώρο. Η επιτυχής παρακολούθηση των παραδόσεων διευκολύνει σημαντικά τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών στην αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού βαθμού. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε όσους φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς παρέχει το πλαίσιο εκείνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας. Ωστόσο, το μάθημα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς καθώς πληροί ικανοποιητικά τις ανάγκες και των υπολοίπων φοιτητών που δε σκοπεύουν να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο σπουδών. Στην πραγματικότητα προσφέρει στους φοιτητές μία γενική εικόνα όσον αφορά τα πεδία δράσης της Αγροτικής Κοινωνιολογικής Έρευνας, το ερωτηματολόγιο, το πείραμα, τη συνέντευξη, την παρουσίαση, την συγγραφή, τη βιβλιογραφία, το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων και μία πρώτη γνωριμία με τα χρησιμοποιούμενα μεθοδολογικά εργαλεία αναζήτησης.
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα, Επιστημολογία, Μεθοδολογία, Πείραμα, Ερωτηματολόγιο, Συνέντευξη, Έρευνα πεδίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint και Διαδικύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Σεμινάρια3
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις3
Σύνολο131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% εξετάσεις εξαμήνου ή 70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικό θέμα εργασίας - παρουσίαση στους φοιτητές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Babbie, E., "Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Έρευνα", Κριτική, 2011 (κωδικός Εύδοξος: 12508145).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σιάρδος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας - 3η έκδοση", Ζήτη, 2009. Δαουτόπουλος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών - 5η έκδοση", Αυτοέκδοση, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2015