Πειράματα και σχετικές Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠειράματα και σχετικές Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας / Experiments and related applications of new technologies in teaching of Chemistry
ΚωδικόςΜΧ114
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003211

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και ΕπικοινωνίαςΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠειράματα και σχετικές Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108028
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κανόνες ασφαλείας στο σχολικό εργαστήριο. Οργάνωση-ταξινόμηση αντιδραστηρίων, σκευών και του χώρου του εργαστηρίου. Οργάνωση της παρουσίασης του πειράματος. Στόχοι, περιγραφή διαδικασίας, συζήτηση παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων πειραματικών διαδικασιών. Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων του πειράματος. Το πείραμα επίδειξης. Επίδειξη σε μικροκλίμακα με διαφανοσκόπιο. Διαβάθμιση δυσκολίας, πολυπλοκότητας και ακρίβειας των παρατηρήσεων για πειράματα που απευθύνονται σε μαθητές διαφορετικής ηλικίας και υποβάθρου. Η διεπιστημονικότητα στα πειράματα Χημείας και η αναφορά στην καθημερινή Χημεία. Πειράματα ελεγχόμενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. (υλικά διασύνδεσης, λογισμικό, πρωτόκολλα). Προσομοίωση πειραμάτων. Έλεγχος πειραμάτων από απόσταση μέσω δικτύου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Σεμινάρια160,6
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1847,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2015