Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας / Teaching/learning methodology of French as a foreign language
Τίτλος στα ΓαλλικάMéthodologie de l’enseignement/apprentissage du français, langue étrangère
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-14
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006361

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600111042

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 9 (109)
ΗμερολόγιοMontag 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα: επίπεδο C1 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί - να αντιμετωπίζουν κριτικά τις μεθόδους και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, - να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ξένων γλωσσών, - να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής ή της γλωσσικής κατάρτισης. Μέσω του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την άσκηση του επαγγέλματος του καθηγητή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Ανάπτυξη της "μεθοδολογικής δεξιότητας" - Καθορισμός των στόχων διδασκαλίας/εκμάθησης - Επιλογή ή περιγραφή των κοινών-στόχων - Επιλογή και προσαρμογή των υλικών εκμάθησης και των πόρων - Σχεδιασμός της πορείας των μαθημάτων - Διαχείριση της τάξης
Λέξεις Κλειδιά
Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά, Διδακτική, Γαλλική γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Eξ απoστάσεως διάδρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Moodle (λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου) - Ψηφιακός πίνακαςου)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εξετάσεις30,1
Εξ αποστάσεως διαδρα582,3
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση: Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων (κατ’ οίκον εργασίες, καθήκοντα μέσω διαδικτύου) . Λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Τελική αξιολόγηση: Εξέταση γραπτή ή/και προφορική στο τέλος του εξαμήνου. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται με την συμμετοχή των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της συνεχής και τελικής αξιολόγησης καθώς επίσης και σχόλια εμφανίζονται στην προσωπική ιστοσελίδα κάθε φοιτητή και στη σελίδα της τάξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
CONSEIL DE L’EUROPE, 2001 – Cadre Européen Commun de Référence : apprendre, enseigner, évaluer. Paris-Strasbourg : Conseil de l'Europe / Conseil de la Coopération culturelle / Comité de l'éducation / Division des langues vivantes et Didier, 190 p. ROBERT (J.-P.) et ROSEN (E.), 2010 – Dictionnaire pratique du CECR, Ophrys.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
« Œuvre intégrale de Pavlov », 2003 – [En ligne] http://www.ivanpavlov.com/ ALLAL L., 2000 – Acquisition et évaluation des compétences en situation scolaire. DOLZ Joaquim & OLLAGNIER Edmée (Eds – L’énigme de la compétence. Raisons éducatives, n° 2 - 1999. Bruxelles : De Boeck. (p. 77-94) ASTOLFI J.-P., 1995 – « Essor des didactiques et Apprentissage scolaire » in Éducations, déc. 94-janv. 95. BLOOM B.S. & KRATHWOHL D.R., 1956 – The classification of educational goals, by a committee of college and university examiners, Longmans, New York. BOURDIEU P., 1966 – « L'école conservatrice. Les inégalités devant l'école et devant la culture » in Revue française de sociologie, vol.7, n°3. BOURDIEU Pierre & GROS François, 1989 – Principes pour une réflexion sur les contenus de l’enseignement. Paris : Ministère de l’Education nationale. BROWN A. L. & CAMPIONE, J. C., 1995 – « Concevoir une communauté de jeunes élèves : leçons théoriques et pratiques » in Revue Française de Pédagogie, no 111, avril-mai-juin. BRUNER J.S., 1981 – Le développement de l'enfant. Savoir faire, savoir dire. PUF, Paris, BRUNER J.S., 1997 – The culture of education. Harvard University Press, Cambridge. CATROUX M., 2006 – « Perspective co-actionnelle et TICE : quelles convergences pour l’enseignement de la langue de spécialité ? » Communication donnée dans le cadre des Journées d’Étude de l’EA 2025. 2-3 février 2006, IUT Bordeaux I, Bordeaux. CATROUX, M., 2006. « Perspective co-actionnelle et TICE : quelles convergences pour l’enseignement de la langue de spécialité ? », Communication donnée dans le cadre des Journées d’Étude de l’EA 2025, IUT Bordeaux I, 2-3 février 2006. CHRYSSOCHOU X, PICARD M. &, PROUNINE M., 1998 – Explication de l’échec scolaire. Les théories implicites des enseignants selon l’origine sociale et culturelle de l’élève, Psychologie et Éducation 32. D’HAINAUT L., 1985 – Des fins aux objectifs. Bruxelles : Labor. DE LA GARANDERIE A. & CATTAN G., 1988 – Tous les enfants peuvent réussir, Le Centurion. DE LANDSHEERE V. et G., 1984 – Définir les objectifs de l’éducation, Paris : PUF. DEVELAY M., 1996 – Donner du sens à l’école. Paris : ESF. DOISE W. & MUGNY G., 1981 – Le développement social de l'intelligence. Interéditions, Paris. GARDNER H., 1983 – Les formes de l’intelligence. Paris : Odile Jacob. GARDNER H., 1983 – Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books. GARDNER H., 1996 L'intelligence et l'école. Traduit de l'américain par Nathalie Weinwulzel, Paris : Édition RETZ. GARDNER H., 1997 – L’intelligence et l’école, la pensée de l’enfant et les visées de l’école. Paris : Retz. GILLIG J.M., 1999 – Les pédagogies différenciées, Paris-Bruxelles : De Boeck Université. HOUSSAYE J.,1988 – Le triangle pédagogique, Berne : Peter Lang. HYMES (D.), 1967 – « Models of the interaction of language and social life » in Journal of Social Issues, No 59. JONNAERT Ph., 2002 – Compétences et socioconstructivisme. Un cadre théorique. Bruxelles : De Boeck. LEBRUN M. & VIGANO R., 1996a – « De l' "Educational Technology" à la technologie pour l'éducation » in Les cahiers de la recherche en éducation, Université de Sherbrooke (Canada), vol 2, no2, Sherbrooke. LEBRUN M. & VIGANO R., 1996b – « Des multimédias pour l'éducation : de l'interactivité fonctionnelle à l'interactivité relationnelle » in Les cahiers de la recherche en éducation, Université de Sherbrooke (Canada), vol 2, no3, Sherbrooke. LEBRUN M., 2002 – Des technologies pour enseigner et apprendre, 2e éd. , De Boeck Université, Coll. Perspectives en Éducation et Formation, Bruxelles. MAGEROTTE G., 1984 – Manuel d'Education Comportementale Clinique. Mardaga : Bruxelles. MEIRIEU Ph., 1987 – Apprendre … Oui, mais comment ? Paris : ESF. MEIRIEU Ph., 2005 – Site de Philippe Meirieu. [En ligne] http://www.meirieu.com MULLER Ph., 2009 – Chroniques parisiennes en innovation et en formation. [En ligne] http://lewebpedagogique.com/diversifier/ MULLER Ph., 2009 – Site d'auto-formation pédagogique en ligne, développé par François Muller à partir des travaux d'André de Peretti . [En ligne] http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm OCDE, 1999 – Mesurer les connaissances et compétences des élèves. Un nouveau cadre d’évaluation Paris : OCDE. PERKINS D.N., 1995 – « L'individu plus. Une vision distribuée de la pensée et de l'apprentissage », in Revue Française de Pédagogie, no 111, avril-mai-juin. PERRENOUD Ph. (1997 – Construire des compétences dès l’école. Paris : ESF. PERRET-CLERMONT A.N., SCHUBAUER-LEONI M.L. & GROSSEN M., 1991 – « Interactions sociales dans le développement cognitif : nouvelles directions de recherche »in Cahiers de psychologie, no 29. PIAGET J. 1988 – De la pédagogie, Éditions Odile Jacob, 1988, Paris. PUREN, C. 2004. De l’approche par les tâches à la perspective co-actionnelle. Les Cahiers de l’APLIUT, vol. XXIII (1), (pp. 10-26) RAYNAL, F. & RIEUNIER A., 2007 – Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Apprentissages, formation, psychologie cognitive. Paris : ESF éditeur. REY B., 2000 – Peut-on enseigner des compétences ? Bruxelles : Université libre de Bruxelles. ROBERT (J.-P.) et ROSEN (E.), 2010 – Dictionnaire pratique du CECR, Ophrys. ROSENTHAL et JACOBSON (1968 – L'effet Pygmalion : je pense, donc tu es. [En ligne] http://www.psychoweb.fr/articles/psychologie-sociale/223-rosenthal-et-jacobson-1968-l-effet-pygmalion-je-pense-donc.html ROULET E., 1980 – « La porte ! ou l'irruption de la pragmatique linguistique » In Lignes de force du renouveau actuel en DLE, Paris : Clé International. ROUSSEAU J. J., 1966 – L'Émile ou de l'éducation, Éditions Flammarion, Paris. SCHWIER R. A. & MISANCHUK E. R., 1993 – Interactive Multimedia Instruction, Educational Technology Publications, Englewood Cliffs, New Jersey. Sites des ministères français de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2009 – [En ligne] http://www.educnet.education.fr SKINNER B.F., 2005 – Science et comportement humain, 2e édition, Paris : Psycho-polis TARDIF J., 1999 – Le transfert des apprentissages. Montréal : Logiques. TARDIF M. & LESSARD Cl., 1999 – Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions humaines et dilemmes professionnels. Québec : Presses universitaires de Laval & Bruxelles : De Boeck Université. VYGOTSKY L.S., 1978 – Mind in society: The development of higher psychological processes. trad. M. Cole et al. Harvard University Press, Cambridge. VYGOTSKY L.S., 1997 – Pensée et langage (synthèse 1934), Éditions La Dispute, Paris. WEISS J., 1999 – Des plans d’études échelonnés pour des enseignants créatifs. Education et Recherche. Revue suisse des sciences de l’éducation. Fribourg : Editions universitaires. N° 2, 1999 (p. 161-172) XYPAS C., 1997a. Piaget et l’éducation. Paris : PUF, coll. Pédagogues et Pédagogie, 128 p.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2016