ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / PSYCHOLOGY APPLICATIONS IN SPECIAL EDUCATION
ΚωδικόςΨΥ-837
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013569

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600119485
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: (α)γνωρίζουν τη σημασία της ειδικής αγωγής τόσο από ιστορική σκοπιά όσο και με βάση τη σύγχρονη οπτική, (β)αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και τα κριτικά ζητήματα στο χώρο της ειδικής αγωγής, (γ)απομυθοποιήσουν το στίγμα που περιβάλλει τη διαφορετικότητα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, (δ)αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και να διαμορφώνουν λειτουργικά πλαίσια συνεργασίας μαζί τους, (ε)υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, (στ)χρησιμοποιούν τον αναστοχασμό ως εργαλείο για την ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της ειδικής αγωγής και στις εφαρμογές της ψυχολογίας στον τομέα αυτόν. Στόχος του είναι να εφοδιάσει φοιτητές και φοιτήτριες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν μελλοντικά ψυχολογικές υπηρεσίες σε σχολεία τυπικής επίτευξης, σχολεία ειδικής αγωγής και άλλους φορείς για παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ., σωματικοκινητικές αναπηρίες, αισθητηριακές βλάβες, νοητική καθυστέρηση, αυτισμός, διαταραχές λόγου και επικοινωνίας, μαθησιακές δυσκολίες, κ.α.). Στις θεματικές του μαθήματος περιλαμβάνονται η ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και διεθνώς, η αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή αλλά και η αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, η ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης των εν λόγω μαθητών/τριών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών, και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής. Στο μάθημα θα υπάρχουν διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών, συζητήσεις σε ομάδες και ομαδικές ασκήσεις/δραστηριότητες.
Λέξεις Κλειδιά
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Eπιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών361,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες θα αξιολογηθούν με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την εκπόνηση ομαδικής εργασίας και την παρουσίασή της στο μάθημα, καθώς και την επίδοσή τους στην τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αγγελοπούλου‐Σακαντάμη, Ν. (2004). Ειδική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (Επ. Έκδ) (2004). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dale, N. (2000). Τρόποι συνεργασίας με οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων. Δήμου, Γ. Η. (1996). Απόκλιση, στιγματισμός. Αφομοιωτική θεωρητική προσέγγιση των αποκλίσεων στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Δράκος, Γ. (2002). Σύγχρονα θέματα της ειδικής παιδαγωγικής. Προβληματισμοί, αναζητήσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ατραπός. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα. Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Θανόπουλος, Θ. (2005). Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα: Ατραπός. Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2004). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός. Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (Επ. Εκδ.) (2004). Προσαρμογή στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καλύβα, Ε. (2005). Αυτισμός. Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαζήση. Παντελιάδου, Σ., & Αργυρόπουλος, Β. (2011). Ειδική αγωγή. Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Πολυχρονοπούλου, Σ. (2001). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης. Τόμος Α'. Αθήνα: Ατραπός. Πολυχρονοπούλου, Σ. (2001). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Νοητική υστέρηση: Ψυχολογική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική προσέγγιση. Τόμος Β'. Αθήνα: Ατραπός. Σούλης, Σ. (2002). Παιδαγωγική της ένταξης. Από το σχολείο του διαχωρισμού σε ένα σχολείο για όλους. Τόμος Α'. Αθήνα: Τυπωθήτω. Στασινός, Δ. Π. (2001). Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Αντιλήψεις, θεσμοί και πρακτικές. Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία (1906-1989). Αθήνα: Gutenberg. Τζουριάδου, Μ. (1995). Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2017