ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLOGY
ΚωδικόςΝ011Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001755

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600119904

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (36)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 08:00 έως 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφενός ως επιστήμονες και αφετέρου ως πολίτες και μέλη της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας η οποία σήμερα είναι αντιμέτωπη με παγκόσμιες προκλήσεις: αύξηση πληθυσμού, κοινωνικές ανισότητες, μετακινήσεις πληθυσμών, περιβαλλοντικά προβλήματα, μετάβαση σε μια κοινωνία της πληροφορίας κ.α. Η Κοινωνιολογία όπως όλες οι σύγχρονες επιστήμες, συνθέτει το αντικείμενό της με βάση την κοινωνική πραγματικότητα σε συνάρτηση με το σύνολο των υποθέσεων και των θεωριών που διαθέτει. Είναι ένα ισχυρό επιστημονικό εργαλείο που βοηθά έναν/μια γεωπόνο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτητές θα μπορούν να: 1.κατανοήσουν το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. 2.κατανοήσουν γιατί συμβαίνουν κάποια κοινωνικά γεγονότα 3.μάθουν τις βασικές θεωρητικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις 4.μάθουν ορισμένες κοινωνιολογικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την περιγραφή των κοινωνικών φαινομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης. Εισαγωγή στους Κλασσικούς κοινωνιολόγους & στην έννοια της αγροτικής κοινωνίας. Εισαγωγή στις βασικές Κοινωνικές Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Κοινωνική Διαντίδραση (σύμβολα & νοήματα). Κοινωνική κατασκευή της υπαίθρου. Κοινωνική δομή. Κοινωνικά πρότυπα. Κοινωνικές θέσεις. Κοινωνικοί ρόλοι. Κοινωνική κινητικότητα Κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικό Κεφάλαιο Κοινωνικός αποκλεισμός. Κοινωνικές ανισότητες. Κοινωνικά διλήμματα και φυσικοί πόροι. Κοινωνιολογική σκέψη και περιβάλλον. Κοινωνική έρευνα και δεοντολογία.
Λέξεις Κλειδιά
Ανισότητες, πολιτισμός, πρότυπα, εμπιστοσύνη, ένταξη, φύλο, περιβάλλον, κινήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση διαφανειών κατά τις διαλέξεις καθώς και video με ομιλίες. χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning για την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,1
Φροντιστήριο110,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
60% δυο εργασίες & 40% εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ, Hughes M., Kroehler C.J ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014 ΑΘΗΝΑ [Κωδ.11642] 2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΑ.. Ανθοπούλου, Θ. & Μωυσίδης, Α. 2005, GUTENBERG ΑΘΗΝΑ [32149]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Παπαδόπουλος, Α., & Χατζημιχάλης, Κ., 2016. Οι «φαντασιώσεις/αναπαραστάσεις» της ευρωπαϊκής υπαίθρου: μια κριτική εισαγωγική συζήτηση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125(125), 3-19. doi:http://dx.doi.org/10.12681/grsr.9894 2. Κονιόρδος, Σ. (επιμ.) 2010. Κοινωνικό Κεφάλαιο. Εμπιστοσύνη & Κοινωνία των πολιτών. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 3. Λεοντσίνη, Μ., 2010. Φύλο και Κοινωνικό Κεφάλαιο. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα [for ERASMUS students] Sociology : The Core by Carolyn J. Kroehler and Michael Hughes (2013)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2019