ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΟΓΟΥ / DISCOURSE ANALYSIS
ΚωδικόςΓλ4-420
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600006832

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΟΓΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121786
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκτίμηση της σπουδαιότητας του ζωντανού λόγου ως μορφών κοινωνικής ζωής Ικανότητα ανάλυσης λόγου (και πολυτροπικών κειμένων) Άνεση στην εφαρμογή της μέχρι τούδε αποκτηθείσας γλωσσολογικής γνώσης στην ανάλυση (κυρίως από σημασιολογία και πραγματολογία) με τις διδασκόμενες πρακτικές Κατανόηση και εφαρμογή: ποιες δομές προτιμώνται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και κειμενικά είδη; Ικανότητα παραγωγής υποθέσεων και πειραματικής δοκιμής τους Απόκτηση κριτικής στάσης στο λόγο (και επομένως στις συνθήκες παραγωγής και κατανάλωσής του) Απόκτηση καλής βάσης για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές Πιθανή απόκτηση δεξιοτήτων ώστε να προσαρμόζεται και να ενσωματώνεται η αναλυτική του λόγου προοπτική σε άλλους τομείς μάθησης (λογοτεχνία, διαφήμιση, επικοινωνία, ΜΜΕ, εικαστικά, κινηματογράφος, κλπ.) Απόκτηση μιας σχεδόν αυτοματοποιημένης αναλυτικής του λόγου διάστασης σε περαιτέρω συναφείς περιοχές, και κυρίως στη μάθηση των γλωσσών και της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση λόγου σε πραγματικές καταστάσεις, όπως χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σε διάφορες μορφές του, λαμβάνοντας υπόψη και την πολυτροπικότητα (εικόνα, κλπ.). Εχει ένα θεωρητικό τμήμα, αλλά κυρίως είναι πρακτικό. Στο θεωρητικό του κομμάτι θα εξοικειώσει τη φοιτήτρια με διάφορες στρατηγικές και τεχνικές κειμενικής ανάλυσης, κεφαλαιοποιώντας όσα έμαθε στη σημασιολογία, πραγματολογία αλλά και σε άλλα θεωρητικά μαθήματα. Στο πρακτικό τμήμα (που προϋποθέτει μικρά τμήματα) θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε κριτικά όλη τη γλωσσολογική γνώση που αποκτήθηκε, επιμένοντας σε περιοχές συνάφειας και συνεκτικότητας στο λόγο, τη λειτουργία των γλωσσικών πράξεων γενικότερα αλλά και στη διαφήμιση και πολιτικό λόγο, τρόπους εστίασης του νοήματός μας, κριτική ανάλυση της προϋπόθεσης και των υπονοημάτων στη γλωσσική πράξη, επικεντρώνοντας κάθε φορά στα είδη λόγου και στις προσδοκίες του ακροατηρίου. Το μάθημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διδασκαλία της γλώσσας λόγω της γλωσσικής ευαισθησίας και τεχνογνωσίας της ανάλυσης που παρέχει.
Λέξεις Κλειδιά
ανάλυση λόγου, πολυτροπικά κείμενα, κριτική στάση, χρήση στη γλωσσοδιδασκαλία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή και προβολέα για παρουσίαση σημειώσεων στην τάξη, χρήση e-class για το υλικό του μαθήματος, χρήση e-mail για επικοινωνία με τους φοιτητές/ριες, χρήση Ηλεκτρονικής Γραμματείας για καταχώρηση βαθμολογίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis Longman. Fairclough, N. (1995, 2003). Media discourse. London: Arnold. Schegloff, E. (2007). Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press. Sidnell, J. and Stivers, T. (2014). Handbook of Conversation Analysis. Wiley Blackwell. Wetherell, M., Taylor, S. and Yates, S. J. (eds.) (2001) Discourse theory and practice: A reader. Sage Publications
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2020